« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - ZÁMĚR KRAJE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÁMĚR KRAJE
PARDUBICKÝ KRAJ V Pardubicích 6.května 2020 S/OM/3222/18/BP ZÁMĚR KRAJE Bezúplatný převod dílů "d" o výměře 205 m2,"b" o výměře 226 m2 a "e" o výměře 370 m2,které byly na základě geometrického plánu č.767-5/2020 pro k.u.Rokytno odděleny z pozemku označeného jako p.pc.1139/1 ostatní plocha - silnice,vše v obci'a k.u.Rokyťno,"se všemi jejich součástmi a příslušenstvím z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce Rokytno.Jedná se o části pozemku,které jsou zastavěné chodníky ve vlastnictví obce Rokytno.Jde-o,-majetel< Pro pardubicky kraj nepotřebný ve smyslu ustanovení § 17 odst.2 zákona č 129/2000 Sb,o krajích a v souladu s ustanovením § 18 citovaného zákona je záměr převodu Vlastnického práva _k tomuto majetku zveřejněn vyvěsením na úřední desce' Krajského úřadu Pardubickeho_kraje.Případná vyjádření k tomuto záměru krájeje možné předložit písemným podáním dorul

Načteno

edesky.cz/d/3862312

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz