« Najít podobné dokumenty

Obec Přísnotice - Výběrové řízení pracovníka Úřadu práce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přísnotice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení pracovníka Úřadu práce
Odborný/vrchní referent - specialista
<br> dávek SSP a dávek pěstounské péče
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> odborný/vrchní referent – specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče
<br> v Oddělení Kontaktní pracoviště Židlochovice Kontaktního pracoviště Brno -venkov
<br> Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně
<br>
<br> V Praze dne 12.května 2020
<br> Č.j.UPCR-2020/58012-78099801
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXX jakožto zastupující na služebním místě „vedoucí služebního úřadu -
<br> generální ředitel Úřadu práce České republiky“ na základě příkazu k zastupování podle
<br> § 66 zákona číslo 234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“) č.j <.>
<br> UPCR-2020/11089-78099815,ze dne 23.01.2020,vyhlašuje výběrové řízení na služební
<br> místo: odborný/vrchní referent – specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče v
<br> Oddělení Kontaktní pracoviště Židlochovice Kontaktního pracoviště Brno -venkov
<br> Krajské pobočky ÚP ČR v Brně,ID 11001020 <,>
<br> v oboru služby „Nepojistné sociální dávkové systémy“ <.>
<br> Místem výkonu služby jsou Židlochovice <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.července 2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 9.platové
<br> třídy <.>
<br>
<br> Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
<br> Zajišťování agendy státní sociální podpory a dávek pěstounské péče <.>
<br>
<br> Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
<br> nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 22 <.>
<br> května 2020,tj.v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na
<br> adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR,Krajská pobočka
<br> v Brně,Polní 1011/37,659 59 Brno,nebo osobně podané na podatelnu organizačního
<br> útvaru služebního ...

Načteno

edesky.cz/d/3862311

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přísnotice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz