« Najít podobné dokumenty

Obec Písečná (Ústí nad Orlicí) - 14. zasedání zastupitelstva obce dne 24.4.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Písečná (Ústí nad Orlicí).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení OZ z 24. 4. 2020
Obec Písečná,Písečná čp.71,PSČ 561 70
Usnesení z 14.zasedání Zastupitelstva obce Písečná <,>
které se konalo dne 24.4.2020 na tribuně u fotbalového hřiště v Písečné od 17:30 hod <.>
<br>
Usnesení č.164/20
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání <.>
Výsledek hlasování: pro 9,zdrželi se 0,proti 0
Usnesení č.164/20 bylo schváleno <.>
<br> Usnesení č.165/20
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Jiřího Lipenského <,>
ověřovatele Andreu Dostálkovou,Petru Šípkovou
Výsledek hlasování: pro 9,zdrželi se 0,proti 0
Usnesení č.165/20 bylo schváleno <.>
<br> Usnesení č.166/20
Zastupitelstvo obce schvaluje ve smyslu vyhlášky č.220/2013 Sb.účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Písečná,okres Ústí nad Orlicí za rok 2019 včetně výsledku hospodaření ve výši: 0 Kč <.>
Přílohy usnesení: Žádost o schválení účetní závěrky,inventarizační zpráva,rozvaha,výkaz zisku a ztráty,příloha ÚZ,protokol o kontrole <.>
Výsledek hlasování: pro 9,zdrželi se 0,proti 0
Usnesení č.166/20 bylo schváleno <.>
<br> Usnesení č.167/20
Zastupitelstvo obce schvaluje ve smyslu vyhlášky č.220/2013 Sb.účetní závěrku obce Písečná za rok 2019 včetně inventarizační zprávy,výsledku hospodaření a jeho přeúčtování na účet 432 <.>
Přílohy usnesení: Žádost o schválení účetní závěrky,inventarizační zpráva,výkaz FIN 2-12,rozvaha,výkaz zisku a ztráty,příloha ÚZ,zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2019 <.>
Výsledek hlasování: pro 9,zdrželi se 0,proti 0
Usnesení č.167/20 bylo schváleno <.>
<br> Usnesení č.168/20
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Písečná za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 ze dne 13.3.2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na ÚD od 8.4.2020 do 24.4.2020 <.>
Výsledek hlasování: pro 9,zdrželi se 0,proti 0
Usnesení č.168/20 bylo schváleno <.>
<br> Usnesení č.169/20
Zastupitelstvo obce schvaluje dohody o úhradě nákladů spojených se změnou Územního plán...

Načteno

edesky.cz/d/3860157

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Písečná (Ústí nad Orlicí)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz