« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Závěrečný účet Svazku Loučnát

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet Svazku Loučnát
Svazek obcí Loučná
<br> Návrh Závěrečného účtu „Svazku obcí Loučná“ k 31.12.2019
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXXXXXXXXX,účetní Předkládá: XXXXXX XXXXXX,předseda svazku
<br> Bude projednáno na valné hromadě dne: 04.06.2020
<br> Vyvěšeno: na úředních deskách v obcích od: 15.05.- 04.06.2020
<br> Návrh na usnesení:
<br> Valná hromada projednala zprávu a a) bere na vědomí zprávu ve věci závěrného účtu Svazku obcí Loučná za rok 2019 b) v souladu s š 17 zákona č.250/2000 Sb.schvaluje celoroční hospodaření svazku za rok 2019 bez výhrad.c) schvaluje závěrečný účet svazku za rok 2019 Součástí závěrečného účtu je: 1.plnění příjmů a výdajů rozpočtu v plném členění rozpočtové skladby 2.zpráva z auditu za rok 2019 3.inventarizace za rok 2019
<br> d) bere na vědomí účetní závěrku svazku za rok 2019
<br> Přehled čerpání příjmů a výdajů dle rozpočtu:
<br> Příjmy k 31.12.2019 Rozpočet Upravený Plnění % rozpočet k 31.12.2019
<br> Třída 2 -- nedaňové příjmy 22 200,- 22 200,- 19 506,05 88
<br> 2111 -— ostatní příjmy 22 000,- 22 000,— 19 500,— 89
<br> 2141 - úrok 200,- 200,- 6,05 3
<br> Třída 4 - dotace 200 000,- 981 000,- 988 631,- 101
<br> 4121 — příjmy od obcí 200 000,- 516 000,- 523 631,- 101
<br> 4122 — dotace od krajů 465 000,— 465 000,- 100
<br> P říj m y celkem 222 200,- 1 003 200,- 1 008 137,05 100
<br> Výdaje k 31.12.2019 Rozpočet Upravený Plnění % rozpočet k 31.12.2019
<br> & 3399 záležitosti kultury 15 000,- 15 000,- 100
<br> 5169 — nákup služeb 15 000,- 15 000,- 100
<br> g 3639 komunální služby 194 500,- 194 500,- 146 420,08 75
<br> 5021 — ostatní osobní výdaje 12 000,- 12 000,- 12 000,- 100
<br> 5139 — nákup materiálu 2 000,- 2 000; 0,- 8
<br> 5168 -— služby zpracování dat 10 000,— 10 000,- 8 261,08 83
<br> 5169 — nákup služeb 40 000,- 40 000,- 9 949; 25
<br> 5167 - školení 20 000,— 20 000,- 20 000,— 100
<br> 5173 - cestovné 3 000,— 2 760,- 92
<br> 5175 - pohoštění 40 000,- 31 000,— 17 500,- 56
<br> 5194 — věcné dary 6 000,- 5 602,- 93
<br> 5161 - poštovné 500,- 500; 348,-...

Načteno

edesky.cz/d/3860023

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz