« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceNávrh ZÚ DSO Pečecký region za rok 2019 11,7 MB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Dobrovolný svazek obcí Pečecký region
<br> Závěrečný účet za rok 2019
<br> Obce: Pečky Dobřichov Hořátev Chotutice Kostelní Lhota Milčice Nová Ves Písková Lhota Plaňany Radim Ratenice Tatce Velim Vrbčany Vrbová Lhota
<br> Statutární zástupce:
<br> Závěrečný účet za rok 2019 - DSO Pečecký region
<br> DSO Pečecký region hospodařil V roce 2019 podle schváleného rozpočtu.Během roku shromáždění starostů schválilo celkem 5 rozpočtových opatření <.>
<br> Rozpočet v roce 2019 zahrnoval:
<br> ' Vlastní činnost DSO ' Projekt Protipovodňová opatření
<br> V roce 2019 byla poskytnuta dotace ve výši 70 000,-—Kč občanskému sdružení RESPONDEO,z.s.na zajištění sociálních služeb „Občanské poradny“ <.>
<br> V tomto roce pokračovaly práce na projektu „Protipovodňová opatření pro DSO Pečecký region a partnery“.Do projektu je zapojeno celkem 25 obcí.Na financování bylo požádáno o úvěr ve výši 10 000 000 Kč,který je již splacen <.>
<br> Na tento projekt jsme obrželi v tomto roce dotaci od Ministerstva
<br> životního prostředí ve výši 3 028 034,10 Kč.Práce na projektu byly ukončeny a projekt byl zařazen do inventury ve výši 28 493 506,--Kč <.>
<br> Dobrovolný svazek obcí Pečecký region provedl řádnou inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2019 <.>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje provedl přezkoumání hospodaření za rok 2019.Kontrola proběhla v období 13.11.2019 a 11.5.2020 se závěrem:
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky,kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání,které již byly napraveny (š10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> Zpráva je přílohou závěrečného účtu <.>
<br> V Pečkách dne 12.5.2020
<br> Rozpočet 2019
<br> Dobrovolný svazek obcí Pečecký region
<br> strana 1
<br> skutečnost k
<br> pří'my odd.par.pol.org.rozpočet 31.12.2019
<br> skutečnost k
<br> výdaje odd.par.položka org.rozpočet 31.12.2019
<br> 602 400,00 Kč
<br> 3639 3639
<br> 5161 5139
<br> služby—poštovné materiál
<br> 1 000,00 Kč 45 000,00 Kč
<br> 532,00 Kč 40 815,00 Kč
<br> bankovní popla...

Načteno

edesky.cz/d/3859333

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz