« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením-úprava koryta Musík

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením-úprava koryta Musík
1 L 115- 2020
<br> _ MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY ;,„],<,> ;f 3 * Odbor životního prostředí ' * k v 9% Samem/mean,<,> a náměstí T.G.Masaryka 32 '3 5 me““ v" 264 80 Sedlčan _ <.>
<br> SEDLČAJNY y »' E “
<br> Č.j.: ŽPI9466/2020/S-5 V Sedlčanech dne: 13.05.2020
<br> JID: 18317/2020/MUSED
<br> Tel.: 314 002 946
<br> Vyřizuje oúo : Ing.XXXXXXXX XXXXXXX e-mail: smidova©mesto-sed|cany.cz
<br> Stavebník:
<br> Lesy České Republiky,státní podnik Přemyslova 1106/19
<br> 500 08 Hradec Králové,IDDS: IDDS: e8jcfsn IČ : 421 96 451
<br> ROZHODNUTÍ
<br> o povolení změny stavby před jejím dokončením veřejnou vyhláškou
<br> Městský úřad v Sedlčanech,odbor životního prostředí — vodní hospodářství obdržel dne 06.05.2020 žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením od výše uvedeného žadatele,kterým jsou Lesy České Republiky,státní podnik,Přemyslova 1106/19,500 08 Hradec Králové,lČ : 421 96 451,IDDS: e8jcfsn,týkající se změny platnosti stavebního povolení pro vodní dílo spočívající ve:
<br> změně — prodloužení termínu k dokončení stavby při akci:
<br>.úprava toku „Musik ř.km 5,300 — 5,700“,celková délka : 400 m,pozemcích parc.č.88,89,90,91,92,93,94,99,102/1,135,141,143,149,151,153/1,155/1,155/2,214/1,214/2,214/4,220,225,229,230,234,235,236,240,241,243,740,742,746/3,751,788,790,791,792,kraji Středočeském,okres Příbram,katastrální Nalžovice (701 491),obec Nalžovice,lokalita Chlum,vodní tok : Musik (|DVT: 102 78 870),účel: stabilizace koryta a zkapacitnění toku pro převedení povodňových průtoků,s polohou určení souřadnicemi v S-JTSK : ZÚ: X = 1 085 21562813,Y : 751 630_2376,KÚ: X = 1 085 499.5023,Y : 751 799.1437,ČHP : 1-08-05-044,ČHR : 6320 <.>
<br> Stavba (úprava koryta) obsahuje:
<br>.SO 01 Musík ř.km 5,353 — 5,572
<br>.SO 02 Musik ř.km 5,580 — 5,684 (opevnění břehů,dna i XXXX svahu,železobetonová zeď,kamenně prahy,přeložka stávající přípojky,chránička,úprava brodu,lávky,vybudování vývaru pod mostem + kamenný stabilizační prah) <.>
<br> Městský úřad v Sedlčanech,odbor životního prostř...

Načteno

edesky.cz/d/3859213

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz