« Najít podobné dokumenty

Obec Pazderna - Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu, č.j. MMFM 64493/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pazderna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dz-pazderna-dobra-iii-4733-doplneni-sdz.pdf
\ |
<br> \ |: \:
<br> Vyústění LikáelchrQ komunikací na silnic: číslyHÉBS je vhodné vyznačit Gopravnim zařízením,č.Z11c,d - Směrový slaďpekčervený,iéůý= pravy BFI? Š 2119'€-\Smérový sloupej—ěgrvený kulatý
<br> ___ \ <.>
<br> / \ / \ ' J _ mk ! f * \.( \ ' \e' : "T“ ",f.<.> f * „ m na I \,",„ f „ $ » %.<.>.f ! _,<,> J““N' !," l,<.>,<,> „ !,a" <,>
<br> (z.\ \ 1 _“ mw
<br> Příloha č.1 k č.j.: KRPT—299331-2IČJ-2019-070206 ©
<br> PAZDERNA
<br> i:
<br> Gazy _“
<br> města Frýdku—Místku t aid! mm; 6999szon
<br> | š ! fr !,_,? [ !|.il: " !| E ] š.\ E „r Í '.í ! f % í ;,„ i !,| 3 r „„ | ",' |,f : | ! i; i *! r 5' i ' : | ! r " 1 „„ ! š\ " <.>,1 <.>,„ | \ LE“ | \ I /__,__\/.<.> __1_ ' \ ' \ 1 \ ' © \ „„ | \W;.-.|,' \ : i,: \,-—-—._/ 3%.| : \ V,\ <.>,l \ 1 f \ | '.\ \ l " * \_ ' J „ \ a | F Š | ! ní | ! mu \ 1 f \ i ' \ „,í ' ' "“""" \ ' í,* \ t.<.> \ „ ! mh „ V | _ n,! il 1 Š “* \ ří ! g 4 <.>,| „ i,<.> \ „.í ' \ !! | : -„ ! |,- \ ď „ |,<.> w \ - j \ f; ' í \ |! \ ' :;,<.>,\; „ ; '\ ! \ „_ ' 7x,\ \
<br> Vyústění účelových komunikaci na silnim čislo IHI—1733 je vhodné vyznačit dopravním zařízením
<br> č.Z11c,d - Směrový sioupek červený levý,pravýw
<br> přip.(: 211g - Směrový sloupek červený kulatý
<br> Příloha č.2 k č.j.: KRPT—299331-21'ČJ-2019-070206 ( 2 5
<br> m Í 5- -I 1 „,a._ f 1 f <.>,f ; :,' ),mu _' f :,!,fr.] smrť- EJ /,'.! f,! a.? „,:riuk „ f! ! _ „ _ - ' - - f 3 n' m » l:,i 1 \ ',l l,' „\ ! Š | *: : l l 1 mmm _ ] : - ' _ * _ - ' * _,!",( | Š mn._; ' \\ l,- A \ l,-\.\ ! „f.A z \ _,-,<,>,l l.\,* _ _,- |.<.> ' \\ \ í \ | " \.| \ \ -_ s,'.%," '." í " V“ | |.<.>,\.l 1 '.<.> E.“ p__ \ 'n'i' ; : " | [ \ € »_ z \ i l l \ l \\ \ lt \ \
<br> 13 -05- 2020 „*
<br> N'.A G 1 s T R Á T města Frýdku—MÍSÚŠL:
<br> í: of MfD/W Q&Q/2520
<br> !
vv-oop-stanoveni-dz-pazderna-dobra-iii-4733-snizeni-rychlosti-na-70-a-doplneni-p1-v-useku-km-0-800-2-500-pro-ssmsk-po-001.pdf
*MMFMX01BA6IW*
<br>
<br> IČO: 00296643,DIČ: CZ00296643 │ ID datové schránky: w4wbu9s
www.frydekmistek.cz │ Bankovní spojení: 928781/0100
<br>
<br>
<br>
<br>
Odbor dopravy a silničního hospodářství
pracoviště Radniční 1148,Frýdek
<br> Váš dopis značka:
Ze dne:
Číslo jednací: MMFM 64493/2020
Spisová značka: MMFM_S 23347/2019/ODaSH/Vrb
Vyřizuje: XXX XXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: vrbica.jan@frydekmistek.cz
Datum: 13.05.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br>
<br>
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
<br> Magistrát města Frýdek Místek,podle § 19 vyhlášky MV ČR č.388/2002 Sb <.>,úřad obce s
rozšířenou působností,vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších
předpisů,přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením § 124 odst.6 zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů,na základě návrhu Obce Pazderna,zastoupené starostou panem Janem Šeděnkou,739
51 Pazderna 65 a po projednání s Policií ČR dne 25.02.2020 č.j.: KRPT-299331-2/ČJ-2019-
070206 podle § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br>
<br> S T A N O V Í
<br>
<br>
Správě silnic Moravskoslezského kraje,p.o <.>,středisko Frýdek-Místek,Horymírova 2287,738 33
Frýdek-Místek místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> spočívající v umístění,odstranění a přemístění svislého dopravního značení na silnici
III/4733 v úseku cca km 0,800 – 2,500 silničního staničení v k.ú.Pazderna a v k.ú <.>
Dobrá u Frýdku-Místku podle přílohy č.1 a č.2 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - podle rozdělovníku -
<br>
<br>
<br> Č.J.: MMFM 64493/2020 Strana 2 (celkem 4)
<br>
<br>
IČO: 00296643,DIČ: CZ00296643 │ ID datové schránky: w4wbu9s
www.frydekmistek.cz │ Bankovní spojení: 928781/0100
<br> Podmínky pro realizaci místní úpravy provozu na místní komunikaci:
<br>
1.Provedení,umístění a přemístění dopra...

Načteno

edesky.cz/d/3855559

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pazderna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz