« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Záměr pronájmu pozemku na Zadní Hluboké

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu pozemku na Zadní Hluboké
Obec Nalžo více
<br> ©
<br> Ober: Naížavíce v saníndn :; ustanovením 59 39 adm.! zákona č.1283000 Sb.„ a obcích ve snění pazdéííších předpísů,sveřejnnje:
<br> záměr prnna'jmu pozemku parc.č.1059/10 nstatníkamuníkace - ostatnípíncha :) výměře 201 m2
<br> v katastrálním územíNnížnvíckě Pndha'jín abc-í Nalžavíce v Zadní Hluboké
<br> (WE grnfíckíí příínhn)
<br> ffÚ'ůEf
<br> (<:-.v +,%,Ájnnnšmífkam/
<br> íff[1\1řfurmíkuůbťe "'lr'ů'íftll'lv'ítť
<br> Zveřejněna : „"M“ "*,'ffw
<br> Sejmnm :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> mágů /
<br> __ __;amn
<br> “15h
<br> 1059310

Načteno

edesky.cz/d/3855247


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz