« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Dodatek k návrhu programu 14. zasedání ZM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dodatek k návrhu programu 14. zasedání ZM
Statutární město Ostrava
rada města
<br>
<br> 1/3
<br> Dodatek
<br>
DODATEK
<br> k návrhu programu 14.zasedání
<br> zastupitelstva města konaného dne 20.května 2020
______________________________________________________________________________________
<br>
<br>
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele
<br>
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br>
XX.Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt "RS – Ostrava <,>
<br> Fifejdy II – VII.etapa,část A" v rámci Programu regenerace veřejných prostranství na
<br> sídlištích v roce 2020
<br>
61.Schválení Registrací akcí a Rozhodnutí o poskytnutí dotací pro projekty energetických úspor
<br> v bytových domech v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
<br>
62.Schválení Rozhodnutí č.1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt realizovaný v
<br> rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko a Rozhodnutí č.1 o změně
<br> Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu
<br> realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko na projekt Společná
<br> CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst Euroregionu Silesia
<br>
<br> 63.Návrh na změnu členství v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí SMO a
<br> změnu delegace zástupců statutárního města Ostravy
<br>
<br> 64.Souhlas s uzavřením dodatku k "PARTNERSKÉ SMLOUVĚ" v rámci realizace
<br> mezinárodního projektu AIR TRITIA
<br>
<br> 65.Zpráva o činnosti statutárního města Ostravy od vyhlášení krizového stavu
<br>
<br> 66.Občanský podnět k vydání obecně závazné vyhlášky regulující provozování zastavárenské
<br> činnosti
<br>
<br> 67.Rozhodnutí o dalším vývoji společnosti EKOVA ELECTRIC a.s <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Statutární město Ostrava
rada města
<br>
<br> 2/3
<br> Dodatek
<br>
Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor,a Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek
primátora:
<br> XX.Návrh darovat pozemky ve vlas...

Načteno

edesky.cz/d/3854528

Meta

Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz