« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - OOP - PDZ - stavba Sportovní hala Nová Bělá, příp. kanal

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5651_217718_OOP_priKanSH_Krmelinska_pril.pdf
Vážní
<br> N
ov
<br> á
B
<br> ěl
á
<br> 30/2
<br> 30/6
<br> 31
<br> 31
<br> 35
<br> 35
<br> 45
<br> 46
<br> 47
/1
<br> 47/247/2
<br> 48/1
<br> 48/2
<br> 48/3
50
<br> 51
<br> 52
<br> 53/1
<br> 53/2
<br> 55/1
<br> 55/1
<br> 55/2
<br> 55/3
<br> 55/4
<br> 57
<br> 58/1
<br> 58/2
58/3
<br> 58/4
<br> 58/5
<br> 59/1
<br> 59/2
<br> 59/2
<br> 60
<br> 61
<br> 62/1
<br> 62/2
<br> 62/2
<br> 666871
<br> 72
<br> 80/8
<br> 82/1
<br> 82/2
<br> 83
<br> 84
<br> 85
<br> 478
<br> 479
<br> 482
<br> 483
<br> 483
<br> 486/1
<br> 486/2
<br> 486/4
<br> 487
<br> 488
<br> 489
<br> 490
<br> 491
<br> 492
<br> 493/2
<br> 493/4
<br> 493/5
<br> 494/1
<br> 497/4
<br> 497/5
497/6
<br> 497/6 497/7497/7
<br> 497/9 497/9
497/10
<br> 497/10
<br> 498
<br> 499
500
<br> 501
<br> 503
<br> 504
<br> 624
<br> 625
627/1
<br> 627/2
<br> 627/3
<br> 627/4
<br> 627/5
<br> 628
<br> 629
<br> 630
<br> 631
<br> 632
<br> 633
<br> 634
<br> 635
<br> 636
<br> 780/2
<br> 1609/1
<br> 1609/1
<br> 1609/21609/2 1609/3
<br> 1628
<br> 1638/1
<br> 1638/1
<br> 1638/1
<br> 1638/2
<br> 1638/2
<br> 1638/3
<br> 1640/7
<br> 1640/7
<br> 56/2
<br> 494/4
<br> 502/3
<br> 779
<br> 557/20
<br> 639/2
<br> 639/3
<br> 59/3
<br> 58/6
58/7
<br> 481/1
<br> 481/2
<br> 481/3
<br> 55/5
<br> 480/2
<br> 480/2
<br> 49/1
<br> 49/2
<br> 49/3
<br> B
U
<br> S
<br> B
U
<br> S
<br> B
<br> U
<br> S
<br> B
<br> U
<br> S
<br> Ro
sná
<br> I
S
<br>
3
<br> a
<br>
-
<br>
F
<br> R
<br> Ý
<br> D
<br> E
<br> K
<br> -
<br> M
<br> Í
S
<br> T
<br> E
<br> K
<br> F
<br> R
<br> Ý
<br> D
<br> E
<br> K
<br> -
<br> M
<br> Í
S
<br> T
<br> E
<br> K
<br> I
S
<br>
3
<br> a
<br>
-
<br>
P
<br> A
<br> S
<br> K
<br> O
<br> V
<br> P
<br> A
<br> S
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
S
<br>
3
<br> c
<br>
-
<br>
4
<br> 7
<br> 8
<br> <,>
<br> Š
<br> E
<br> N
<br> O
<br> V
<br> Š
<br> E
<br> N
<br> O
<br> V
<br> 4
<br> 7
<br> 8
<br> I
S
<br>
4
<br> c
<br>
-
<br>
H
<br> R
<br> A
<br> B
<br> O
<br> V
<br> Á
<br> H
<br> R
<br> A
<br> B
<br> O
<br> V
<br> Á
<br> I
<br> P
<br>
<br> 6
<br> I
<br> P
<br>
...
5651_217718_OOP_priKanSH_Krmelinska.pdf
Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/4 www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800
posta@ostrava.cz ID DS 5zubv7w
<br> Magistrát města Ostravy
odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Sportovní XXXX XXXX Bělá,napojení kanalizace v ul.Krmelínské v Ostravě
___________________________________________________________________________
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle §§171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a
podle §77,odst.5,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> Příkaz o dopravním značení (dočasném)
<br>
Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle §124,odst.6,zákona
č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle §2,zákona č.314/2002 Sb <.>
a §19,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro
silnice II.-III.tř.a pro místní komunikace I.-II.tř.ve svém územním obvodu ve smyslu §77,zákona
č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,se souhlasem DI MŘ Policie ČR Ostrava č.j.KRPT-
6194-75/ČJ-2020-070706 přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br>
<br> Příkaz o dopravním značení č.5651 / 20
<br>
ul.Krmelínská
Podmínky příkazu:
1.Příkaz bude proveden podle ověřených příloh: Sportovní XXXX XXXX Bělá,Přechodné
<br> dopravní značení,Ul.Krmelínská – usměrnění provozu (výkr.č.1,zprac.XXXX XXXXXX <,>
březen XXXX,formát XAX,-za účelem zveřejnění zmenšeno nax formát A4) <.>
<br> 2.Po uplynutí doby stanovené v bodě č.6 příkazu bude dopr.značení
a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původ.stavu <.>
<br> 3.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení §62,odst <.>
6,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,musí být v souladu se zásadami pro
jeho provádění a umisťování,musí být celoreflexní a lze použít výhradně dopravní...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz