« Najít podobné dokumenty

Obec Pozďatín - Usnesení číslo 4/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce...(10.05.2020 - 26.06.2020)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pozďatín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

INFO OBCE 19.4.2020
UREDNI’ HODINY A PODMI’NKY v NOUZOVEM REiIMU
UTERY a PATEK 18.00 -20.00
— nf‘ednostné W'uiivat telefon a email:
STAROSTA tel.724 201 930,email: fdu11del@cb0x.ez
<br> MlSTOSIARO/STA tel.724 225 112,email: infoobeepozdati11@seznam.ez
UCETNI tel.737 618 316,email: lleetnipozdatin@seznam.cz
<br> — do odvolzini se nepf‘ijimaji hotovostni platbv
- dodl‘iovs’mi odstupu,pouiivs'mi dezinfekce a n0§eni l‘ouEek
<br> U VSTUPU (u venkovnich (lvefi) JE DEZINFEKCE <,>
TUTO DEZINFEKCI POUZIVEJTE PRI VSTUPU I ODCHODU Z 0U
Žádost o koupi pozemeku Horka Pozďatín
Usnesení číslo 4 - 2020 ze dne 3.5.2020
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Pozďatín
<br> konaného dne 3.5.2020
Přítomno: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: XXXXXX XXXXXXXXXX
Viz.prezenční listina
Zapisovatel: XXXXXXXXX XXXXXX
Ověřovatelé: XXXXXXXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXX
<br> Program jednání:
X.volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2.smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb
3.zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pozďatín za rok 2019
4.RO 1/2020 a RO 2/2020
5.závěrečný účet obce Pozďatín za rok 2019
6.schválení účetní závěrky obce Pozďatín za rok 2019
7.smlouva o spolupráci s Horáckem – ekologickým mikroregionem
8.finanční příspěvek na provoz prodejny COOP
9.diskuse členů zastupitelstva
<br>
Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> 1.zapisovatele (Dundel) a ověřovatele zápisu (Jura,Musil) (schváleno 8 hlasy)
2.navržený program jednání (schváleno 8 hlasy)
3.smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb mezi obcí Pozďatín a MUDr <.>
<br> Juditou Skoumalovou (schváleno 8 hlasy)
4.závěrečný účet obce Pozďatín za rok 2019 bez výhrad (schváleno 8 hlasy)
5.účetní uzávěrku obce Pozďatín za rok 2019 (schváleno 8 hlasy)
6.změnu finančního příspěvku na provoz prodejny COOP v obci Pozďatín na částku
<br> 30 000Kč (schváleno 8 hlasy)
7.Zastupitelstvo obce Pozďatín schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi
<br> HORÁCKEM – ekologickým mikroregionem se sídlem Budišov 360,675 03
Budišov,IČ: 68731990,zastoupeným Ing.Ludmilou Jelínkovou předsedkyní
sdružení a paní LenkouHůlkovou místopředsedkyní sdružení.Předmětem smlouvy
je poskytnutí příspěvku z Nadace ČEZ ve výši 18 000,- Kč na zakoupené vybavení
dataprojektor + plátno a pověřuje starostu obce Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX podpisem
této smlouvy <.>
<br> X.zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pozďatín za rok 2019 (schváleno
8 hlasy)
<br>
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
<br> 1.rozpočtová opatření RO1/2020 a RO2/2020
2.zprávu finanční a kontrolní komise
<br>
Starosta obce: XXXXXXXXX XXXXXX ………………………
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXXXX XXXX ………...

Načteno

edesky.cz/d/3852194

Meta

Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pozďatín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz