« Najít podobné dokumenty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Odborný rada – krajinný ekolog (743)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – krajinný ekolog (743)
Str.1
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo
<br>
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“)
vyhlašuje dle zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“),výběrové
<br> řízení na obsazení volného služebního místa:
<br>
XXXXXXX XXXX – krajinný ekolog (XXX)
<br> v Oddělení procesním a monitoringu (331),Samostatný odbor OPŽP (330)
<br>
Praha,12.5.2020,č.j.: SR/0051/US/2020 - 2
Vyvěšeno na úřední desce: 12.5.2020
<br> Informace o služebním místě:
<br>  Profese: XXXXXXX XXXX – krajinný ekolog (XXX) <,>
<br>  Obory služby: Ochrana přírody a krajiny (52),Společné evropské politiky podpory
a pomoci a evropské strukturální,investiční a obdobné fondy (38) <,>
<br>  Oddělení: procesní a monitoringu (331) <,>
<br>  Odbor: Samostatný odbor OPŽP (330) <,>
<br>  Služební úvazek: 1,0 <,>
<br>  Služební poměr: ve služebním poměru na dobu určitou po dobu trvání TP OPŽP
(nejdéle do do 31.12.2027) <,>
<br>  Místo výkonu služby: Kaplanova 2252/8,Praha 11 – Chodov <,>
<br>  Předpokládaný nástup: 1.červenec 2020 za předpokladu dokončení výběrového řízení
nebo dle domluvy <,>
<br>  Platová třída: 12 <.>
<br> Služba zahrnuje zejména:
<br>  vypracovávání metodických postupů pro řízení programu OPŽP,metodickou podporu <,>
monitoring,evaluaci,administraci,hodnocení a výběr projektů,kontrol,publicitu <,>
technickou pomoc;
<br>  aktualizace programových a prováděcích dokumentů OPŽP;
<br>  koordinace a monitorování přípravy a realizace projektů,příprava procesu výběru
a hodnocení projektů pomoci realizované z prostředků Evropské unie,koordinace
přípravy vyhlášení výzev k předložení projektů,poradenská a konzultační činnost při
předkládání projektů v rámci OPŽP;
<br>  metodické řízení implementace OPŽP;
<br>  metodická podpora,konzultace a poradenství v oblasti informačního systému fondů EU <.>
<br> Ke službě požadujeme:
<br>
 vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu,nejlépe
v odpovídajícím stu...

Načteno

edesky.cz/d/3851688

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz