« Najít podobné dokumenty

Obec Kunovice - Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Kunovice ze dne 11.5.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Kunovice ze dne 11.5.2020
Obec Kunovice A Kunovice 153,756 44 p.Loučka A ou©obec-kunovice.cz
<br> U 5 n e s e n í z 14.zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11.l_cvětna 2020
<br> ZO schvaluje: 14/ 1 program zasedání
<br> 14/2 ověřovatele a zapisovatele zápisu
<br> 14/3 směnu pozemku p.č.906/12-orná půda za pozemek p.č.lO46-trvalý travní porost,vše v k.ú.Kunovice
<br> 14/4 dodatek č.3 k Pachtovní smlouvě č.8A — 1 ze dne 30.5.2017 s KELEČSKO,a.s <.>
<br> 14/5 vyřazení majetku obce Kunovice vhodnotě 109.738,- Kč dle přílohy č.2 a prodej nepotřebného majetku obce Kunovice — PC starosta (za min.cenu 1.000,- Kč),2 ks lanového kontejneru (za min.cenu 15.000,- Kč/ks),betonové opěrné stěny-bloky (za min.cenu 100 Kč/ks)
<br> 14/6 smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí mezi obcí Kunovice avZákladní školou a mateřskou školou Kunovice okres Vsetín,p.o <.>,Kunovice 43,756 44,lC-7091218l
<br> 14/7 vyhlášení výběrového řízení na pozici referent státní správy a samosprávy a výběrovou komisi ve složení Ing.XXXXX XXXX (předseda),Bc.XXXX XXXXXXX a XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XX/X smlouvu o právu provést stavbu sjezdu na pozemku p.č.1334 v k.ú.Kunovice (sjezd k pozemku p.č.1321/3)
<br> 14/9 upravu územní studie návrhové plochy č.15 „Na Záhumení“ — Ing.XXXXX XXXXXXX,Cervenka XXXX,Vsetín,cena XX.XXX,- Kč
<br> 14/10dodavatele objemové studie objektů občanské vybavenosti v lokalitě farma — LZ- PROJEKT plus,s.r.o <.>,Hranická 271,757 01 Valašské Meziříčí — 65.000,- Kč bez DPH
<br> 14/11 stanovisko kprojektové dokumentaci pro SP — projekt „Obec Kunovice — splašková kanalizace a COV“ dle předloženého návrhu
<br> 14/ 12 dle 5 84,odst.2,písm.b) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) bez výhrad celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Kunovice za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kunovice za rok 2019
<br> 14/ 13 dle 5 84,odst.2,písm.b) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) bez výhrad účetní závěrku obce Kunovice za rok 2019 sestavenou k datu 3...

Načteno

edesky.cz/d/3851285

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz