« Najít podobné dokumenty

Obec Pazderna - Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pazderna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skm-c3350200511153900.pdf
Obec Pazderna Zastupitelstvo obce Pazderna Obecně závazná vyhláška č.1/2020 <,>
<br> kterou se mění obecně závazná vyhláška obce č.2/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 9.12.2019
<br> Zastupitelstvo obce Pazderna se na svém zasedání dne 6.5.2020 usnesením č.13/59/2020 usneslo vydat na základě ustanovení 5 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších a v souladu s ust.š 10 písm.d) a 5 84 odst <.>
<br> 2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> č|.1 Změna obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce č.2/2019,o místním poplatku za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 9.12.2019 se mění takto:
<br> 1.V Čl.6 odst.2 v písm.a),c) a e) se slova „občané“ nahrazují slovy „poplatníci dle čl.2 odst.1 písm.a) vyhlášky“.2.Čl.6 odst.4 zní: „Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst.2 písm <.>
<br> c),e) a f) a odst.3 je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.“ <.>
<br>,Čl.2
<br> Účinnost \
<br> i „,<,>,„,<.>,„.<.>,<,> <.>,„,Tato obecne zavazna vyhlaska nabyva ucmnostl patnactym dnem po dni vyhlaseni <.>
<br> \
<br> j <,>
<br>,RNDr.XXXXXX XXXXXXX Bc.XXX XXXXXXX místostarosta starosta i
<br> \ Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.5.2020
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/3847933

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pazderna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz