« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - Schválená rozpočtová opatření na rok 2020 - RO č. 3-5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schvalena_rozpoctova_opatreni_na_rok_2020.docx
Schválená rozpočtová opatření
na rok 2020
Odkaz na zveřejnění v el.podobě
Odkaz na uložení v listinné podobě
<br> Elektronická úřední deska:
http://umo2.plzen.eu/urad-a-samosprava/elektronicka-uredni-deska/
<br> Internetové stránky:
<br> https://usneseni.plzen.eu/index.php
https://umo2.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/rozpocet-obvodu/rozpoctova-opatreni/rozpoctova-opatreni-2018.aspx
<br>
<br> Koterovská 83,odbor EaP,informace:
· kancelář 202-203 (v úředních hodinách budovy)
<br>
<br> Každá změna,kterou se mění závazné ukazatele schváleného rozpočtu,musí být provedena rozpočtovým opatřením.Rozpočtová opatření jsou číslována a sledována v chronologické časové posloupnosti podle data schválení rozpočtového opatření a podléhají zveřejnění na internetových stránkách ÚSC <.>
Přehled usnesení orgánů MO P2-Slovany,kterými byla schválena rozpočtová opatření ÚMO na rok 2020
číslo RO
rok
druh usnesení
číslo usnesení
datum konání
přílohy
zveřejněno
na el.UD
<br> 1
2020
ZMO P2
3/2020
28.1.2020
<br> 6.2.2020
<br> 2
2020
RMO P2
4/2020
23.1.2020
<br> 6.2.2020
<br> 3
2020
ZMO P2
14/2020
28.4.2020
<br> 11.5.2020
<br> 4
2020
ZMO P2
16/2020
28.4.2020
1
11.5.2020
<br> 5
2020
ZMO P2
17/2020
28.4.2020
<br> 11.5.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
číslo RO: 3
<br>
<br>
<br> subjekt
ukazatel
operace
částka v tis.Kč
závazný účel
<br> odbor EaP
provozní převod MMPxMO ostatní (+)
zvýšení
62
 
<br> 23.MŠ,Topolová 3
provozní výdaje-provozní příspěvky vlastním PO
zvýšení
62
účelový provozní převod - herní prvky
<br> odbor MaI
vlastní příjmy nedaňové-příjmy z pronájmu majetku
zvýšení
1 500
 
<br> odbor MaI
kapitálové výdaje - stavební investice
zvýšení
1 500
 
<br> odbor EaP-dotace
transfery jiným organizacím a veř.rozpočtům
zvýšení
40
Hospic sv.Lazara - zajištění canisterapie
<br> odbor KT
vlastní příjmy nedaňové-příjmy z vlastní činn...

Načteno

edesky.cz/d/3846726

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz