« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice IV - Pardubičky - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice IV - Pardubičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

39356_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 369 kB]
Pernštýnské nám.1,Pardubice • bankovní spojení: KB,a.s <.>,Pardubice,č.ú.: 008010-0000326561/0100,tel.: +420 466 859 366,fax:: 466 859 352,e-mail:
posta@mmp.cz,www.pardubice.eu • úřední hodiny: pondělí a středa: 8 - 17 hodin,úterý a čtvrtek 8 - 15,30 hodin,pátek 8 – 14,30 hodin
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br>
<br> Spis zn.<.> : SZ_MMP 39356/2020/OD4
Čj.: MmP 44493/2020
vyřizuje: Bc.XXXX XXXX,oprávněná úřední osoba
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: jiri.kriz@mmp.cz
<br>
V Pardubicích dne 11.5.2020
<br> k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy
Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice IV,Bokova 315,Pardubice,IČ: 00274046
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění
připomínek nebo námitek
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst.1) písmeno c),zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“ <,>
podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen „správní řád“,ve smyslu §
77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br>
oznamuje zahájení řízení o
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Návrh opatření obecné povahy spočívá ve stanovení dopravního značení,jedná se o místní úpravu provozu na
pozemních komunikacích v ulici Fidrova před domem č.p.273 a v ulici K Přejezdu před domem č.p.v Pardubicích <.>
<br> Žadatel: Magistrát města Pardubic,nám.Republiky 12,530 12 Pardubice,IČ: 00274046
<br> V souvislosti s tímto,je navrženo užití dopravních značek:
<br>  SDZ č.A29 + E7b )vlevo) + A31c v ulici Fidrova
<br>  SDZ č.A29 + A31c v ulici K Přejezdu
<br>
<br>
<br> v y z ý v á
<br> dotčené osoby,aby k návrhu opatření ve lhůtě 30 dnů ode dne zveře...

Načteno

edesky.cz/d/3846717

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Pardubice IV - Pardubičky
03. 07. 2020
02. 07. 2020
01. 07. 2020
30. 06. 2020
30. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Pardubice IV - Pardubičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz