« Najít podobné dokumenty

Obec Písečná (Ústí nad Orlicí) - Sbírka zákonů 193-198 krizová opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Písečná (Ústí nad Orlicí).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sbírka zákonů 193-198 krizová opatření
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONÚ
<br> ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 70 Rozeslána dne 23.dubna 2020 Cena Kč 71,—
<br> OBSAH:
<br> 193.Usnes ení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 194.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 195.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1%.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 197.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 198.Usnes ení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> Částka 70 Sbírka zákonů č.193 / 2on Strana 1507
<br> b) písm.b),pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 24 hodin nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./ 1.<,>
<br> c) písm.c),e),f) a g),pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 14 dní nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.<,>
<br> d) písm.d),pokud předloží potvrzení o absolvování testu,které splňuje podmínky uvedené v bodě 8; potvrzení o absolvování testu nemusí předkládat pracovníci ve zdravotních a sociálních službách,základních složkách integrovaného záchranného systému,nebo pracovníci subjektu kritické infra- struktury,pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 14 dnů; potvrzení o absolvování testu dále nemusí předkládat zemědělci hospodařící V bezprostředním příhraničí,jejichž pobyt na území České republiky nebude delší než 24 hodin <,>
<br> e) písm.h),pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 24 hodin nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./l.;
<br>.Všem občanům České republiky a cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem
<br> na území České republiky,kteří při vstupu na území České republiky nepředloží potvrzení o absolvování
<br> testu podle bodu IV./ 1 <.>,bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit túto skutečnost,a to
<br> telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem,krajské hygienické stan...

Načteno

edesky.cz/d/3845005


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Písečná (Ústí nad Orlicí)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz