« Najít podobné dokumenty

Obec Mladé Bříště - MB_RO_2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mladé Bříště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MB_RO_2
Strana 1 1/Obec Mladé Bříště Celkový souhrn za doklady Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2020/002 Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 724 758,00 0,00 14 037,00 14 037,00 724 758,00 0,00 Financování - změna celkem -724 758,00 724 758,00Kontrola - - = = Souhrn za doklad č.RO/2020/002 Rozpočtové opatření č.2 Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 724 758,00 0,00 14 037,00 14 037,00 724 758,00 0,00 Financování - změna celkem -724 758,00 724 758,00Kontrola - - = = Vyrovnání 0,00 0,00 -724 758,000000 8115 000 0 00000 0000 000 Financování rezerva 0,00 -590,00 0,006171 5901 000 0 00000 0000 000 Nespecifikované rezervy Město Humpolec-přenesená p 0,00 590,00 0,006171 5321 000 0 00000 0000 000 Neinvestiční transfery obcím rezerva 0,00 -13 447,00 0,003141 5901 000 0 00000 0000 000 Nespecifikované rezervy Město Humpolec-školní stra 0,00 13 447,00 0,003141 5321 000 0 00000 0000 000 Neinvestiční transfery obcím MMR-dotace na hřiště 724 758,00 0,00 0,000000 4116 000 0 17058 0005 000 Ost. NI př.transfer. ze státního ro Doklad č.9.5.2020 FinancováníDůvod Příjmy Výdaje z1 1 Vytištěno: 16:56:25 Strana XXXX XXX Ná Z Uz Org ZJ Rozpočtová položka Připraveno dne XX.4.2020 Schváleno dne 19.4.2020 RO/2020/002 Rozpočtové opatření č.2 Schváleno starostou

Načteno

edesky.cz/d/3844026


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mladé Bříště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz