« Najít podobné dokumenty

Obec Černovice - Pozvánka na 10. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka.docx (30.24 kB)
Obec Černovice
Starostka obce Černovice
<br> Svolává 10
VEŘEJNÉ
Z A S E D Á N Í
<br> Zastupitelstva obce
<br> Které se bude konat dne: 07.05.2020 od: 16:00 hodin
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu,Černovice č.p.80
Navržený program:
1.Zahájení
2.Rozpočtové opatření
3.Schválení výsledku hospodaření a účetní závěrky MŠ
4.Schválení účetní závěrky obce Černovice za rok 2019
5.Střednědobý výhled rozpočtu obce Černovice
6.Reklamační řád VaK obce Černovice
7.Severočeská vodárenská společnost a.s <.>,Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.– Dodatek č.1 k Dohodě č.2012_01731
8.Revokace – stanovení ceny vodného a stočného r.2020
9.Vzor odběratelských smluv VaK
10.Plán obnovy financování VaK
11.Pronájem a pacht nemovitostí
12.Nabídka k bezúplatnému převodu nemovitosti – p.p.č.2378/4
13.Žádost o prodej příjezdové cesty
14.Zadávací dokumentace – VZ na veřejné osvětlení obce Černovice
15.Souhlas obce se zařazením do správního obvodu – MAS Sdružení Západní Krušnohoří,z.s <.>
16.TSMCh,p.o.– Dodatek č.2 ke Smlouvě o zajištění svozu a odstraňování odpadu
17.VZMR – nákup osobního automobilu
18.Žádosti a smlouvy o veřejnou finanční podporu
19.Žádosti a smlouvy o dar
20.ČEZ Distribuce,a.s.– Dodatek č.002 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
21.Přijetí daru od SD,a.s <.>
22.Dar pro Nemocnici v Chomutově
23.Diskuse
24.Závěr
<br> Vyvěšeno dne : 29.04.2020
Sejmuto dne : 08.05.2020
<br> Při účasti na zasedání ZO je nutné dodržovat mimořádná hygienická opatření,zejména zakrytí úst a nosu a dodržet odstupy osob min.2m <.>

Načteno

edesky.cz/d/3843470

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Černovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz