« Najít podobné dokumenty

Obec Prostiboř - Záměr obce Prostiboř

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Prostiboř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce Prostiboř
Obecní úřad Prostiboř
<br> Prostiboř 37,349 01 Stříbro,IČO 00573663
<br> tel.: 374 788 870,724 183 667; e-mail: podatelna@obecprostibor.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: 575/20/PR
<br> Vyřizuje: RNDr.XXXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
<br> tel.: 724 183 667
<br> e-mail: podatelna@obecprostibor.cz
<br> datum: 8.5.2020
<br>
<br> Záměr obce Prostiboř
<br>
Obec Prostiboř v souladu s ustanovením § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> zveřejňuje svůj záměr uzavřít dohodu o prodloužení nájemní smlouvy uzavřené dne 4.5.1999
<br> se spolkem rybářů a ochránců přírody KARAS,se sídlem,Kladruby u Stříbra,Prostiboř - osada
<br> Telice 46,IČ 688 18 271,jejímž předmětem je pronájem rybníka v Telicích,umístěného na
<br> pozemku parc.č.994/1 v katastrálním území Telice,včetně pásma břehů v šíři 7 metrů od
<br> hrany stabilizované hladiny,a to do 30.11.2020 <.>
<br>
<br> K tomuto záměru se mohou občané obce vyjádřit v souladu s ustanovením § 39 odst.1)
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v době zveřejnění záměru,tj.od 8.5.2020 do 24.5.2020 u
<br> obecního úřadu obce Prostiboř,na adrese Prostiboř 37 <.>
<br>
RNDr.XXXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
<br> starostka
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 8.5.2020
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/3843263

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Prostiboř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz