« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Závěrečný účet obce Rtyně nad Bílinou za rok 2019 - schválený ZO dne 6.5.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.3 k Závěrečnému účtu obce Rtyně nad Bílinou za rok 2019 - Zpráva KÚÚK.pdf

Příloha č.2 k  Závěrečnému účtu obce Rtyně nad Bílinou za rok 2019 - Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv - tabulka 7a k 31.12.2019.pdf

Příloha č.1 k Závěrečnému účtu obce Rtyně nad Bílinou za rok 2019- výkaz Fin 2-12M 
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2019 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Rtyně nad Bílinou Rtyně nad Bílinou 34,417 62 Rtyně nad Bílinou
<br> 002665742019 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 2 300 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 790 000,00 2 789 752,74121,29 99,99
<br> 0000 20 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 71 000,00 70 900,35354,50 99,86
<br> 0000 180 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 239 500,00 239 142,19132,86 99,85
<br> 0000 2 000 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 2 228 000,00 2 227 387,55111,37 99,97
<br> 0000 0,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 716 900,00 716 870,000,00 100,00
<br> 0000 4 800 000,001211 Daň z přidané hodnoty 5 014 500,00 5 014 086,89104,46 99,99
<br> 0000 0,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 3 500,00 3 133,300,00 89,52
<br> 0000 0,001335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 100,00 37,600,00 37,60
<br> 0000 1 000,001339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 000,00 1 000,00100,00 100,00
<br> 0000 19 800,001361 Správní poplatky 20 800,00 20 750,00104,80 99,76
<br> 0000 40 000,001381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 60 000,00 59 745,31149,36 99,58
<br> 0000 0,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 400,00 300,600,00 75,15
<br> 0000 1 200 000,001511 Daň z nemovitých věcí 1 211 000,00 1 210 787,94100,90 99,98
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 29 000,00 29 000,000,00 100,00
<br> 0000 0,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 170 10...
Závěrečný účet obce Rtyně nad Bílinou za rok  2019 - schválený ZO dne 6.5.2020 

Načteno

edesky.cz/d/3842031

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz