« Najít podobné dokumenty

Akademie věd České republiky - Požadavky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Akademie věd České republiky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Požadavky
Výběrová řízení - Akademie věd České republiky06.05.2020 Ústav jaderné fyziky AV ČR,v.v.i.vyhlašuje v souladu se zákonem č.283/1992 Sb.o Akademii věd České republiky,ve znění zákona č.420/2005 Sb.a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník - postdoktorand v Centru výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře (CRREAT) Požadavky: Ústav jaderné fyziky AV ČR,v.v.i.vypisuje výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník - postdoktorand v Centru výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře (CRREAT) Tým CRREAT provádí měření atmosférického záření a ionizujících jevů na satelitech,v letadlech,pomocí bezpilotních vzdušných dopravních prostředků,v monitorovacích vozidlech a na pozemních stanicích.Projekt CRREAT (www.crreat.eu) přispěje ke zlepšení modelů kosmického počasí,bezpečnosti letecké dopravy a spolehlivosti globálních navigačních systémů.Cíle projektu CRREAT jsou prohloubení znalostí o vztahu mezi atmosférickými jevy a ionizujícím zářením a objasnění jevů způsobujících variace sekundárních kosmických částic (SCP) v atmosféře.Popis práce: Hlavní část práce uchazeče spočívá ve vyhodnocení údajů,získaných z našich měřících zařízení používaných při studiích atmosféry,a vytvoření databáze,která nám usnadní zkoumání vztahů mezi různými datovými soubory a umožní snadný přístup dalším vědcům a veřejnosti.Úkoly zahrnují: • Analýzu základních požadavků na zpracování velkých a komplexních datových souborů • Vývoj softwaru pro správu XXX a jeho technické aplikace • Účast na měřicích kampaních • Příspěvek k optimalizaci stávajících systémů měření záření a návrhu nových systémů • Přípravu vědeckých článků a prezentací na mezinárodních konferencích • Přípravu grantových žádostí • Dohled nad pracemi vysokoškolských a postgraduálních studentů • Úzkou spolupráci s výzkumnými ústavy z Francie,Německa,Slovenska,Arménie,Ruska,USA a Japonska Požadavky: • Ph.D.titul z fyziky nebo aplikované matematiky či souvisejících oborů • Zkušenosti s analýzou dat ...

Načteno

edesky.cz/d/3839119

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Akademie věd České republiky
05. 02. 2023
03. 02. 2023
03. 02. 2023
02. 02. 2023
31. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Akademie věd České republiky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz