« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - Žádost o spolupráci při oznamovací povinnosti - stavba Do Zámostí p.č. 6285/1, kNN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pz02es20508724.pdf
UMO Plzen 2 Cie-“uceno 05.05.2020
<br> OMEXOM C.j.: UM02/07384/20
<br> hstx 1 riloh-j
<br> l 1lj||1|||llil \llll IHIIHIIIHIIIII
<br> 202e32050872á
<br> OZNÁMENÍ
<br> Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků ve městě Plzeň — město/ Bručná,že v termínu
<br> duben/2020 — srpen/2020
<br> bude v této oblasti prováděna
<br> stavba,která řeší zřízení nového odběrného místa (Stavba nové pojistkové skříně a rozpojovací skříně v pilíři,naspojkování stávajícího kabelového vedení NN a pokládka nového kabelového vedení NN.),dle projektu vypracovaného společností
<br> OMEXOM GA Energo s.r.o <.>
<br> Montáž bude provádět flrma OMEXOM GA Energo,s.r.o <.>,Na Střílně 1929/8,323 00 Plzeň - Bolevec <,>
<br> tel.: 373303184,fax.: 377542385 <.>
<br> IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812
<br> Společnost je zapsaná v obch.rej stříku u Krajského soudu
<br> v Plzni,odd.C a vl.4355 Oznámení je v souladu se zákonem č.458/2000Sb <.>,novelizován z.č.670/2004 <.>
<br> Případná majetková újma na nemovitostech & porostech bude nahrazena dle téhož zákona <.>
<br> gz// \ '\AÁ.<.> - - OMEXOM Energo s.r.o.<.> DMEKWGAEmos.r.o.Nlemmmum Na Střllnč 1929" IČ: 4010689:.HC: 614915812 32300 Plzeň-Bolevec Til-= 173 m 111 55
<br> “NEJ.<.>.!
<br> T +420 373 303 111,www.nenerzoa
<br> HI.56:90: Plnl'l - Obchodní rejstřík: IČ 49196812.odd,C,ul.1355,Krajský soud v Plzni lidu-told: M Žídek - Vidu Hubač -Ir1.Aleš Uldwch
<br> Technické Mehl:
<br> N \“— \ _? Stavba MI zřízeni nového odběrného místa pm pozemek p.č.<.> GZBH : Hamm Hamem 3x16A \: ulici Do Zlin-nosu v nm Plzni.<.> © / Stávající kabel AXKE 4x10 se před stávající pojistkovou skříní SJZ: X24 (55200) na pozemlm
<br> p.č.GGQI181822m.Mllpa1mcldvou novýd'Ikabelovy'dupdekSSUŽC-LpfoAL 4x70 nupojlmjg n.dvě má kahobvá vedeni AYKY-J 4x70.Nove kabdwl vedeni budou © C) mmwwawmmewmmms & (3R522JNKW2 DCK 1524400!- LlST PMR) \! pillřl umlstčnó vedie pozanicu p.č.6281'1.2 nové €? LO mmm-csmmwmmmmmmmumammm pokreěovetvmďee mletnl metu.kterou Me kopirovani k hrama pazourku p.č.6...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz