« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - COLAS CZ, a.s. - Žádost o povolení ZU a uzavírky - ul. Sladkovského - oprava TT - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_-_Sladskovskeho.pdf
1
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 06.05.2020
<br> Sp.zn.: UMO2/06701/20/AlTo
<br> Č.j.: UMO2/07489/20 Vypraveno dne: 06.05.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> tomanovaa@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci III.třídy C2201
<br> Sladkovského,na místní komunikaci III.třídy C2214 Radyňská,na místní
<br> komunikaci III.třídy C2213 Houškova,na místní komunikaci III.třídy
<br> C2212 Jablonského,na místní komunikaci III.třídy C2205 Mikulášské
<br> náměstí a na místní komunikaci III.třídy C2203 Guldenerova v Plzni
<br>
<br>
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako silniční
<br> správní úřad věcně a místně příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších
<br> předpisů,na základě návrhu právnické osoby COLAS CZ,a.s <.>,IČ 261 77 005,sídlo
<br> Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9 zastoupené na základě plné moci fyzickou osobou Milanem
<br> Křimským,datum narození 09.09.1961,bytem Andělská Hora 164,346 71 Bochov,ze dne
<br> 20.04.2020,vydává z důvodu provádění stavebních prací spočívajících v repanelizaci
<br> tramvajové trati Sladkovského ulice,na místních komunikacích,toto opatření obecné povahy:
<br>
Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místních komunikacích od 15.05.2020 do
<br> 20.06.2020 <.>
<br>
<br>
<br> na místní komunikaci III.třídy C2201 Sladkovského,v Plzni
<br> - oboustranné vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Radyňská ke
křižovatce s ulicí Jablonského (3x parkovací záliv)
<br> - vyblokování parkovacích stání ...

Načteno

edesky.cz/d/3837282

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz