« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Vyhláška-aktualizace č.4 ZÚR Kraje Vysočina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška-aktualizace č.4 ZÚR Kraje Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor územního plánování a stavebního řádu Žižkova 57,587 33 Jihlava.Ceská republika tel.: 564 602 199,e-mail: posta©kr-vysocina.cz Obce Kraje Vysočina
<br> Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuie/telefon V Jihlavě dne KUJI 38065/2020 lng.XXXXXX XXXXXXXX XX.X.XXXX OUP XXX/XXXX - XXX XXX 602 371
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> Krajský úřad kraje Vysočina,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořizovatel aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále též „ZÚR KrV") ve smyslu ustanovení 5 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
<br> o z n a m uj e v souladu s ustanovením š 39 odst.5 a 5 22 stavebního zákona.za použití Metodického sdělení k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie ze dne 8.4.2020 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj,konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,které se bude konat ! novém termínu v pondělí dne 18.května 2020 od 9:00 h.Veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu.Přímý přenos veřejného projednání bude dostupný na adrese: https::'!tv.kr—vvsocina.cz:"Particle=ívvsiIanilinternetova-televlze-kraj—vvsocinafostatní,html
<br> Po ukončení výkladu návrhu Aktualizace č.4 ZÚR KrV budou,prostřednictvím přímého přenosu,zodpovězeny dotazy k projednávané dokumentaci zasílané v průběhu vlastního veřejného projednání na adresu ruza.kr-v socina.cz <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-maíl: posta©kr-vysocína.cz
<br> Současně krajský úřad s ohledem na vyhlášení nouzového stavu v důsledku šíření virového onemocnění COVID-19 a mimořádná opatře...

Načteno

edesky.cz/d/3834574

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz