« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Návrh závěrečného účtu Svazku odpadového hospodářství za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu Svazku odpadového hospodářství za rok 2019
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro
<br> odpadové hospodářství
IČO 663 65 457
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu
<br> svazku za rok 2019
<br>
<br> zpracovaný dle § 17 zákona č.250/2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
<br> ve znění platných předpisů
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah:
<br> 1) Údaje o svazku
2) Rozpočet,plnění příjmů a výdajů,zúčtovací vztahy za kalendářní rok 2019
3) Hospodaření s majetkem
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019
5) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu,státním fondům,rozpočtům
<br> krajů
<br> 6) Stavy finančních prostředků na bankovních účtech
<br>
<br>
<br>
<br>
strana 1/4
<br>
<br>
<br>
<br> 1) Údaje o svazku
<br>
Svazek byl založen dle § 49 zákona číslo 128/2000 Sb.o obcích a hlavní činností je
<br> zabezpečení koordinovaného postupu obcí při řešení problematiky z oblasti odpadového
<br> hospodářství.Jedná se o společný postup obcí k řešení realizace projektů v oblasti nakládání
<br> s nebezpečnými odpady <.>
<br> Majetek svazku vzniká vložením členských podílů členů Svazku a jeho další hospodářskou
<br> činností.Výše každoročního členského příspěvku každé z členských obcí do svazku obcí je
<br> stanovena dle počtu obyvatel každé členské obce vždy k 1.lednu příslušného roku.Členské
<br> příspěvky,popřípadě přijaté neinvestiční dotace,jsou používány na úhradu nákladů spojenou
<br> s likvidací nebezpečného odpadu,zpravidla 2x ročně <.>
<br> Svazek nevlastní žádný movitý majetek,ceniny ani hotovost v pokladně <.>
<br> Svazek se řídí zakládací smlouvou,jejíž nedílnou součástí jsou Stanovy svazku <.>
<br>
<br>
<br> Sídlo svazku:
<br> Obecní úřad Štěnovice,Čižická 133,332 09 Štěnovice,okres Plzeň – jih
<br> IČO: 663 65 457
<br>
<br> Orgány svazku:
<br> Nejvyšší orgán svazku – Shromáždění zástupců
<br> Shromáždění zástupců (SZ) tvoří výlučně starostové jednotlivých členských obcí svazku nebo
<br> jimi pověření zástupci – členové obecních zastupitelstev <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3827014


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Otěšice
15. 07. 2020
13. 07. 2020
13. 07. 2020
08. 07. 2020
08. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz