« Najít podobné dokumenty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Odborný rada Zoolog – expert na hodnocení dat (1159)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada Zoolog – expert na hodnocení dat (1159)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
<br> vyhlašuje výběrové řízení do pracovního poměru na dobu určitou
<br>
<br> XXXXXXX XXXX Zoolog – expert na hodnocení dat (XXXX)
<br> v Oddělení sledování biotopů a druhů rostlin (142),v Odboru monitoringu biodiverzity (140)
<br> na ústředí AOPK ČR v Praze
<br>
<br> Na čem budete především pracovat:
<br>  Agenda související s naplněním Integrovaného projektu LIFE pro soustavu Natura 2000
<br> v České republice,jmenovitě hodnocení stavu předmětů ochrany (živočichů) na úrovni
<br> lokalit soustavy Natura 2000 (aktivita C1 projektu) a hodnocení dopadů managementu na
<br> tyto předměty ochrany (aktivita A2 projektu),mj.koordinace sběru zoologických dat
<br> a především zpracování a vyhodnocení dostupných dat za účelem zlepšení systému péče
<br> o lokality v ochraně přírody <.>
<br>  Jde o místo na plný úvazek (po dobu trvání Integrovaného projektu LIFE,nejdéle do
<br> 31.12.2025) <.>
<br>  Nástup je možný ihned po ukončení výběrového řízení (nebo dle domluvy) s místem výkonu
<br> práce v Praze na Chodově <.>
<br>
Co je pro výkon pozice nezbytné:
<br>  VŠ vzdělání minimálně v bakalářském stupni v odpovídajícím studijním programu
(vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni v oboru zoologie výhodou) <,>
<br>  osobní zájem o problematiku ochrany přírody,organizační schopnosti,iniciativní přístup
k řešení úkolů,komunikativnost <,>
<br>  uživatelské znalosti práce s PC a běžnými kancelářskými programy <.>
<br>
Za výhodu považujeme:
<br>  dlouhodobý zájem o zoologii <,>
<br>  schopnost pracovat samostatně,iniciativní přístup k řešení úkolů,chuť a ochotu učit se
novým věcem <,>
<br>  zkušenosti s hodnocením zoologických dat,znalost příslušných statistických postupů včetně
mnohorozměrných analýz <,>
<br>  dovednost práce se statistickým softwarem,např.R,Python <,>
<br>  uživatelskou znalost práce s GIS <,>
<br>  zkušenost s týmovou prací a koordinační rolí,přátelský přístup ke spolupracovníkům <,>
<br>  zkuše...

Načteno

edesky.cz/d/3824669

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz