« Najít podobné dokumenty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Odborný rada (1140)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada (1140)
Str.1
<br>
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo
<br>
<br> Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“)
<br> vyhlašuje dle zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“),výběrové
řízení na obsazení volného služebního místa:
<br>
XXXXXXX XXXX (XXXX)
<br> v Oddělení hodnocení projektů OPŽP (XXX),Samostatný odbor OPŽP (330)
<br>
Praha,16.4.2020,č.j.: SR/0046/US/2020 - 2
Vyvěšeno na úřední desce: 16.4.2020
<br> Informace o služebním místě:
<br>  Profese: XXXXXXX XXXX – krajinný ekolog (XXXX) <,>
<br>  Obory služby: Ochrana přírody a krajiny (52),Společné evropské politiky podpory
a pomoci a evropské strukturální,investiční a obdobné fondy (38) <,>
<br>  Oddělení: hodnocení projektů OPŽP (332) <,>
<br>  Odbor: Samostatný odbor OPŽP (330) <,>
<br>  Služební úvazek: 1,0 <,>
<br>  Služební poměr: ve služebním poměru na dobu určitou po dobu trvání TP OPŽP
(nejdéle do do 31.12.2027) <,>
<br>  Místo výkonu služby: Kaplanova 2252/8,Praha 11 – Chodov <,>
<br>  Předpokládaný nástup: 15.červen 2020 za předpokladu dokončení výběrového řízení
nebo dle domluvy <,>
<br>  Platová třída: 12 <.>
<br> Služba zahrnuje zejména:
<br>  práci v týmu zaměřenou na posuzování a kontrolu projektů v rámci administrace
dotačního programu OP Životní prostředí,Ochrana a péče o přírodu a krajinu <,>
<br>  zodpovědnost za hodnocení příslušné oblasti a metodické řízení <,>
<br>  spolupráci na tvorbě metodik,manuálů a dokumentů pro implementaci projektů
financovaných ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti prostřednictvím OP
Životní prostředí <,>
<br>  provádění komplexních analýz projektů,zpracovávání přehledů projektů z Operačního
programu ŽP z hlediska zaměření,cílů,efektivity vynakládání finančních zdrojů
a prostředků Evropské unie.Podílení se na vyhodnocování čerpání prostředků
z Operačního programu ŽP <,>
<br>  podílení se na kontrolních činnostech projektů <,>
<br>  konzultační a poradenskou činnost v oblasti OP ...

Načteno

edesky.cz/d/3824666


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz