« Najít podobné dokumenty

Geofyzikální ústav AV ČR v. v. i. - ředitele/ky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Geofyzikální ústav AV ČR v. v. i..


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ,TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ,V.V.I <.>
<br> Ústecká 98,250 66 Zdiby
<br> Rada VÚGTK,v.v.i.vyhlašuje v souladu se zákonem č.341/2005 Sb <.>,o veřejných výzkumných institucích <,>
<br> v platném znění výběrové řízení na obsazení místa
<br> ředitele/ky Výzkumného ústavu geodetického,topografického a
<br> kartografického,v.v.i <.>
<br> Požadujeme:
<br> - vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zeměměřictví,geovědy nebo informatiku
<br> - vědeckou hodnost
<br> - znalost angličtiny
<br> - manažerské schopnosti a dovednosti
<br> - vysoké pracovní nasazení,spolehlivost a samostatnost
<br> - občanskou a trestní bezúhonnost (výpis z evidence Rejstříku trestů)
<br> - splnění podmínek zákona č.451/1991 Sb <.>,v platném znění (lustrační zákon)
<br> Náplň práce související s výkonem funkce:
<br> Organizuje,řídí a zodpovídá za veškerou činnost Výzkumného ústavu geodetického,topografického a
<br> kartografického,v.v.i.(VÚGTK,v.v.i.) podle základních norem řízení uvedených v organizačním řádu
<br> ústavu,odpovídá předsedovi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za plnění a kontrolu
<br> stanovených úkolů.Místem výkonu práce je sídlo VÚGTK,v.v.i.– Ústecká 98,250 66 Zdiby.Odměňování
<br> dle vnitřního mzdového předpisu <.>
<br> Požadované dokumenty:
<br> - strukturovaný životopis s popisem dosavadní praxe
<br> - kopii diplomu o získání magisterského stupně vzdělání a diplomu o získání vědecké hodnosti
<br> - osvědčení a čestné prohlášení v souladu se zákonem č.451/1991 Sb <.>,v platném znění
<br> (nevztahuje se na uchazeče s datem narození po 1.12.1971)
<br> - výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
<br> - čestné prohlášení uchazeče,že mu nebyla v posledních třech letech uložena sankce podle
<br> zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem
<br> činnosti veřejné výzkumné instituce
<br> - písemnou představu o řízení ústavu v oblasti odborné,personální a ekonomické v rozsahu 1-2
<br> stran <...
8 výzkumných pracovníků v řadě oborů, od postdoktorandského po střední stupeň kariéry
Přijímáme výzkumné pracovníky | Geofyzikální ústav Akademie věd ČR,v.v.i.23.04.2018
Geofyzikální ústav Akademie věd ČR přijme v letech 2018 – 2019 až 8 výzkumných pracovníků v řadě oborů,od postdoktorandského po střední stupeň kariéry.Výzva je určena jak pro české,tak zahraniční pracovníky.Pohovory se zájemci začnou v dubnu 2018.Pozice zůstávají otevřené do doby jejich obsazení <.>
RESEARCH POSITIONS OPEN
The Institute of Geophysics of XXX XXXXX Academy of Sciences in Prague,Czech republic, is seeking outstanding researchers,from post-doctoral to mid-career level,to fill up to 8 positions in a range of disciplines <.>
XXX XXXXXX of research are deliberately broadly defined,as we invite individuals who will not only integrate into our existing teams,but will also develop new research areas of high scientific and societal merit <.>
The successful candidates will have good communication skills in English (command of XXXXX is welcome but not necessary) and will present and publish research results at the international level.We expect the candidates to be able to collaborate both within and between teams.We seek candidates who are motivated to develop an innovative research program,and who have the vision and skills to build and lead a research team.In addition to academic experience,relevant industry experience and ability to attract industry partners is an advantage in some fields of interest <.>
Fields of  interest
Seismotectonics: Analysis and modelling of seismic response to active tectonic processes; analysis of global seismic databases; volcano-seismology; correlation with ground deformation signals (InSAR) <.>
Numerical modelling in seismology: Forward and inverse modelling of seismic wave propagation in 3D laterally inhomogeneous media; numerical modeling of complete seismic wavefields in 3-D structures and analysis of local response,application to earthquake hazard assessment; modelling of seismic source,inverse methods applicable in earthquake seismology an...

Načteno

edesky.cz/d/3823233

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Geofyzikální ústav AV ČR v. v. i.      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz