« Najít podobné dokumenty

Obec Kunovice - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - 11.5.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - 11.5.2020
't! 3 <.>
<br> J |.|.<.> | \— |'l".J-*l.I-I |,_ "!.i'Jj '
<br> Obecní Uřad Kunovice
<br> Zastupitelstvo obce Kunovice V souladu s ustanovením © 103 odst.5.zákona 128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br> Svolávám
<br> řádné zasedání zastupitelstva obce Zasedání se uskuteční v pondělí 11.5.2020 od 18 hodin v sále hostince Na Rozcestí
<br> Program jednání:
<br> ooqoxm-AwMH
<br> >—-t>—->—t>_a KAN—OO
<br> 14.15 <.>
<br> 16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30 <.>
<br> Vyvěšeno: 29.4.2020 álů?
<br>.Zahájení
<br>.Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
<br>.Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br>.Směna pozemku
<br>.Zemědělský pacht
<br>.Vyřazení a prodej nepotřebného majetku
<br>.Smlouva o výpůjčce mezi obcí Kunovice a ZŠ a MŠ Kunovice,okres Vsetín,p.o.<.> Výběrové řízení na pozici „Referent státní správy a samosprávy“
<br>.Delegování zástupce na valnou hromadu Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s <.>
<br>.Smlouva o právu provedení stavby č.2/2020
<br>.Územní studie návrhové plochy č.15 „Na Záhumení“
<br>.Fotovoltaická elektrárna na pozemku p.č.1737/8 v k.ú.Kunovice
<br>.Stanovisko obce k projektové dokumentaci pro stavební povolení - projekt „Obec Kunovice —
<br> splašková kanalizace a ČOV“
<br> Závěrečný účet obce za rok 2019,účetní závěrka obce za rok 2019 Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Kunovice,okres Vsetín,p.o.za rok 2019
<br> Mimořádná odměna uvolněnému zastupiteli obce
<br> Slevy z nájmu obecních prostor
<br> Dodavatel projektu „Chodník podél komunikace Il/150 u kaple v obci Kunovice“
<br> Dodavatel projektu „Parkoviště za hospodou“
<br> Dodavatel projektu „Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest“ Dodavatel projektu „Klubovna TJ Sokol Kunovice“
<br> Povolení trasy závodu K5,miniDUATLON 2020,H8
<br> Žádost SDH Kunovice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kunovice
<br> Provozní řád pro ukládání bioodpadu
<br> Výpověď smlouvy o nájmu prostor sloužícího podnikání ze dne 14.12.2017
<br> Výpověď smlouvy o...

Načteno

edesky.cz/d/3819757

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz