« Najít podobné dokumenty

Obec Kunovice - VaK Vsetín, a.s. - porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VaK Vsetín, a.s. - porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok: 2019,DPH 15.0 %
<br> Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s.(IČO 47674652)
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny V+S Tabulka č.1 l Náklady pro výpočet ceny pro_ vodné a stoĚDšl—ÚM 7 ** Nákladové položky Měrná ! Voda pitná TTW * Voda odpadní Řádek jedn.' Skutečnost Kalkulace í Rozdíl_____gl_<gt_ečnos_t_ _;_ Kalkulace Rozdíl 1.___; Materiál _ mil.Kč_ 35.008 34.692 0.316 __ _ 4.1041_ _4.()74 0.030 _L]___l- Surová voda podzemní + povrchová _ mil.Kč 28.050 27.998 0.052 0.000 __1_._2_ ___l_-_ pitná voda převzatá+odpadní voda předaná _ mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0 000 0.000 ! 0.000 _1_3___l _ chemikálie _ mil.Kč 1.002 1.002 0.000 "*** * ** "' * 2022.0.026 _1_4_ *_- ostatní materiál mil.Kč _ 5.955 5.691 _ 0.264 2.056 ***Wřzííšzi 0.004 _2__.__ Energie _ mil.Kč _ 9.022 9.953 0.070 "*** 8.907 *WÍE Šír **0.043 _2,_4___;.elektrická energie _ mil.Kč 9.507 8.553 —TT *_*zííaš“ a 795; 0.042 _23__ - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) _ mil.Kč 0.415 0.400 __ ___ __ o.075 “0.072“ 0.001 g._ ___l_llll_zgy mil.Kč __ __49999 __49992 l 32.342 _ 32.235 _ 0.106 _3_.1-přime mzdy _ mil.Kč | 29.59s _;___29.50 23.499 23 397 0.099 _32_ _- ostatní osobní náklady _ mil.Kč ; 10.910 ___1_Q.Q_ _ __8._855__ _ 8 839 0.017 4_.__ __ Ostatní přímé náklady _ mil.Kč 79.768 __ 79.482 97.278 1.293 _4_ 1 __ *_lgdpiey __ mil.Kč 65.003 ______ ____ * 20.790 0.019 * 4 2__ mil.Kč l_ 13.656 l___1__3_.449 __ 39.120 _ 1.274 * mil.Kč * 1.110 _ 1 099 99.9914 99.390: 0.001 * - odpisy pronajatého majetku mil.Kč _ 1.146 40.876_l - opravy infrastr.majetku,které hradí vlastník infrastr._ mil.Kč 0.010 _“ _ <.>,_._.<.>.___„._- prostř.obnovy infr.maj.nad rámec 4.3.1 a 4.3.2 _ mil.Kč ' ML _ — os_t.položky v nájmu nad rámec 4.3.1,4.3.2,4.3.3 mil.Kč 0.120 \; - zisk _ mil.Kč 0274 i * __ - prostředky obnovy infrastrmajetku mil.Kč 40.029 ___BQQŠÍ __ _ _ _ 0...

Načteno

edesky.cz/d/3817444

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz