« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2019 167,4 kB 93,7 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 2a 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,012798 0,001000 0,011798
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.3 - chemikálie mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,012798 0,001000 0,011798
<br> 2.Energie mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,128392 0,080000 0,048392
<br> 2.1 - elektrická energie mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,128392 0,080000 0,048392
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 3.Mzdy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,073275 0,080400 -0,007125
<br> 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,073275 0,060000 0,013275
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,020400 -0,020400
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,224000 0,197300 0,026700
<br> 4.1 - odpisy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,029000 0,002300 0,026700
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 4.3.1 - odpisy pronajatého majetku mil.Kč 0,000000 0,000000
<br> 4.3.2 - opravy infrastr.majetku,které hradí vlastník infrastr.mil.Kč 0,000000 0,000000
<br> 4.3.3 - prostř.obnovy infr.maj.nad rámec 4.3.1 a 4.3.2 mil.Kč 0,000000 0,000000
<br> 4.3.4 - ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1,4.3.2,4.3.3 mil.Kč 0,000000 0,000000
<br> 4.3.5 - zisk mil.Kč 0,000000 0,000000
<br> 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,195000 0,195000 0,000000
<br> 5...
bez názvu
Za kalendářní rok: 2019,DPH 15.0 %
<br> 1.Příjemce vodného a stočného 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
<br> Právnická osoba plátce DPH Právnická osoba plátce DPH
<br> Obchodní společnost Obec Vrbčany Obchodní společnost Obec Vrbčany
<br> Sídlo: Vrbčany 25 Sídlo: Vrbčany 25
<br> 28002 Vrbčany 28002 Vrbčany
<br> Identifikační číslo: 00235920 Identifikační číslo: 00235920
<br> Statutární orgán: Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX Statutární orgán: Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> X.Vlastník
<br> Právnická osoba
<br> Obchodní společnost Obec Vrbčany
<br> Sídlo: Vrbčany 25
<br> 28002 Vrbčany
<br> Identifikační číslo: 00235920
<br> Statutární orgán: Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> X.IČPE související s cenou dle povolení k provozování
<br> 2110-785873-00235920-3/1-00235920 Kanalizace Vrbčany
<br> 2110-785873-00235920-4/1-00235920 Kanalizace Vrbčany
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
<br> za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz