« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Veřejná vyhláška Finančního úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Finančního úřadu
Na Pankráci 1685/17,19 140 21 PRAHA 4 Cj.:
<br> Finanční úřad pro Středočeský kraj
<br> 1915810/20/2100-11460-200796
<br> v Praze dne
<br> Elektronicky podepsáno
<br> v E Ř E J N A
<br> Shora uvedený č.280/2009 Sb.<,>
<br> správce daně podle daňový řád,ve znění
<br> 20.04.2020
<br> ing.XXXXXX XXXXX ředitel odboru
<br> v Y H L A š K A
<br> ustanovení 5 50 odst.1 zákona pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 27.04.2020 do dne 27.05.2020
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
<br> v úředních hodinách (případné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy Ceské republiky
<br> http://www.financnisprava.cz) pondělí středa po telefonické domluvě
<br> do 17:00 hodin do 17:00 hodin
<br> od 8:00 od 8:00
<br> zpřístupněn k nahlédnutí
<br> hromadný předpisný seznam čj.hromadný předpisný seznam čj.hromadný předpisný seznam čj <.>
<br> jímž se uvedeným daňovým z nemovitých věcí
<br> nacházející se
<br> subjektům nepřihlášeným prostřednictvím v obvodu územní působnosti
<br> 1910746/20/2100-11460-200796,1910747/20/2100-11460-200796,1910748/20/2100—11460-200796 <,>
<br> k platbě daně stanovuje za nemovité věci shora uvedeného správce daně
<br> SIPO
<br> XXX z NEMOVITÝCH vÉci NA ROK XXXX <.>
<br> K Č.j.1915810/20/2100-11460-200796 strana 2
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (% 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-41,o umístění spisu nebo jeho příslušné Části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji
<br> c.7/2019 a na internetových strankách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> L.S.Ing.XXXXXX XXXXX ředitel odboru

Načteno

edesky.cz/d/3808410

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz