« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí 2020 Vyvěšeno 24. dubna 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí 2020 Vyvěšeno 24. dubna 2020
Finanční úřad pro Olomoucký kraj Olomouc
<br> Lazecká 545/22 dne 21.94.2929
<br> 779 11 OLOMOUC
<br> Čj.: 790561/20/3100-11460—803122 Elektronicky podepsáno 21.94.2929
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXX vedoucí oddělení
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb.<.> daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> Ode dne 27.04.2020 do dne 27.05.2020
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Olomoucký kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin úterý od do hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin čtvrtek od do hodin pátek od do hodin
<br> zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj.790240/20/3100-11460-803122 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK XXXX <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (š 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy bylo možné se s nim poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFR-D-41,o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji
<br> c.7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky http:/!www.financnisprava.cz <.>
<br> L.S.Mgr.XXXXXX XXXXXXXX vedoucí oddělení

Načteno

edesky.cz/d/3803353

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz