« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Návrh závěrečného účtu obce Šubířov za rok 2019 – Výkaz FIN 2–12 Vyvěšeno 24. dubna 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu obce Šubířov za rok 2019 – Výkaz FIN 2–12 Vyvěšeno 24. dubna 2020
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2019 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Šubířov Šubířov 40,798 52 Šubířov
<br> 002888452019 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 617 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 808 357,92 808 357,92131,01 100,00
<br> 0000 36 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 48 365,63 48 365,63134,35 100,00
<br> 0000 55 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 69 885,29 69 885,29127,06 100,00
<br> 0000 615 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 540 531,33 540 531,3387,89 100,00
<br> 0000 1 235 000,001211 Daň z přidané hodnoty 1 466 063,36 1 466 063,36118,71 100,00
<br> 0000 6 000,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 4 041,20 4 041,2067,35 100,00
<br> 0000 150 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 153 631,00 153 631,00102,42 100,00
<br> 0000 5 000,001341 Poplatek ze psů 5 237,00 5 237,00104,74 100,00
<br> 0000 1 000,001343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 300,0030,00 100,00
<br> 0000 3 000,001361 Správní poplatky 2 800,00 2 800,0093,33 100,00
<br> 0000 14 500,001381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 17 444,55 17 444,55120,31 100,00
<br> 0000 3 000,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 87,80 87,802,93 100,00
<br> 0000 161 000,001511 Daň z nemovitých věcí 213 477,66 213 477,66132,59 100,00
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 29 000,00 29 000,000,00 100,00
<br> 0000 60 900,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 65 400,00 65 400,00107,39 100,00
<br> 0000 72 636,...

Načteno

edesky.cz/d/3803351

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz