« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Návrh závěrečného účtu obce Šubířov za rok 2019 – Rozvaha Vyvěšeno 24. dubna 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu obce Šubířov za rok 2019 – Rozvaha Vyvěšeno 24. dubna 2020
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> Obec Šubířov; IČO 00288845; Šubířov 40,798 52 Šubířov
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 12.2.2020 v 12:35
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 17 533 604,45 35 076 765,9352 610 370,38 42 020 156,63
<br> A.Stálá aktiva 17 431 833,35 32 138 733,5949 570 566,94 33 079 935,92
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 245 095,00 41 500,00286 595,00 47 500,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 19 595,0019 595,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 225 500,00 41 500,00267 000,00 47 500,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 17 186 738,35 32 097 233,5949 283 971,94 33 032 435,92
<br> 1.Pozemky 1 436 742,681 436 742,68 1 436 742,68031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 13 399 012,85 25 821 962,2439 220 975,09 20 830 818,24021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 2 402 499,00 3 465 797,005 868 296,00 2 970 417,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 385 226,501 385 226,50028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 372 731,671 372 731,67 7 794 458,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vli...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz