« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Návrh závěrečného účtu obce Šubířov za rok 2019 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Vyvěšeno 24. dubna 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu obce Šubířov za rok 2019 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Vyvěšeno 24. dubna 2020
Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> Odbor kontroly Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc $pZn.: KÚOK/57859i201QIOKi7152 Počet listů: 7 C.j.: KUOK 395212020 Počet stran: 7 Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0 Počet listů/svazků příloh: 0 Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šubířov za rok 2019,IČ 00288845
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 7.10.2019 a na základě výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaněho dne 9.4.2020 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem č.4202004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním úkonem,jímž došlo kzahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání obce Šubířov za rok 2019 dne 16.9.2019.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 17.4.2020 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obecní úřad Šubířov Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> Přezkoumané období: 1.1.2019 - 31.12.2019 Dílčí přezkoumání hospodaření dne 9.4.2020 vykonal:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu 5 5 zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolni řád),v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXXXXXXX Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci obce: XXXXXXXX XXXXXX — XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledek konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> ZÁVĚR „ Při přezkoumání hospodaření obce Subířov za rok 2019 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky (5 10 odst.3 písm.a) zákona č.4...

Načteno

edesky.cz/d/3803348

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz