« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Návrh závěrečného účtu obce Šubířov za rok 2019 Vyvěšeno 24. dubna 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu obce Šubířov za rok 2019 Vyvěšeno 24. dubna 2020
Obec Šubiřov Návrh závěrečného účtu za rok 2019
<br> Obec Šubířov
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Sestavený ke dni 31.12.2019
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Obec Šubiřov Adresa Šubířov
<br> 79352 Šubiřov iČO 00233345
<br> Právní forma Obec
<br> Kontaktní údaje Telefon 582 396 527 E-mail starosta.subirov©vo|ny.cz
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu |.Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů ||.Majetek Ill.Komentáře
<br> KEO-W'1.11.341
<br> Obec Šubířov
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> KEO-W1.11.341IUC15f
<br> PRUMY.<.>.<.> Rozpočet Rozpočet Tnda Skutecnost schválený "::.upravený % Rozdil 1 oAňovÉ PŘÍJMY 3 330 222,74 2 901 500,00 114,73 3 330 222,74 100,00 0,00 2 NEDAÍIOVÉ PŘÍJMY 777 411,53 530 353,00 123,33 777 411,55 100,00 0,00 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 255 703.28 0,00 0,00 265 703,23 100.00 0.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 309 105,33 5 333 333,10 102,43 5 309 105,33 100,00 0,00 (: E |_ K E M |: Ř i J M Y 10 132 443,43 9 201 741,10 110,55 10132 443,43 100,00 0,00 VYDAJE Rozpočet.<.> Rozpočet,Třída Skutečnost schválený 7 <.>,upravený % Rozdll 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 262 347,10 2 304 323,52 116,33 3 262 347,10 100,00 0,00 3 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 955 173,37 3 530 292,53 23,73 955 173.57 100,00 0,00 c E L K E M \; Ý D A J E 4 217 525,77 s 373 521,10 33,17 4 217 525,77 100,00 0,00 ___ __ — * _“ * _ Strana 1
<br> 'KEO-W1.11.341
<br> Obec Šublřov KEO-W 1.11.3411 7001 51
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> FINANCOVANI,<.> Rozpočet Rozpočet.Tř|da Skutecnoet schválený % upravený % Rozdll Krátkodobé ňnancova'ni z tuzemska [ 0115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bankučtec | 169 355,s7| 3 304 000,00| 5,14| 159 355ml 100,00| og Dlouhodobé financování z tuzemska 3124 Uhrazeno splátky dlouhodobých přtipůjčprostředk -o 134 773.33 -s 132 120,00 100,04 -3 134 773,33 100,00 0,00 CELKEM FINANCOVANI -5 964 917,66 -2 328 120,00 210,91 -5 964 917,66 100,00 0,00 “_ __ * _ _ * __ * Šran...

Načteno

edesky.cz/d/3803347

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz