« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Veřejná vyhláška - FÚ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové
<br> Horova 17,<,> dne 500 02 HRADEC KRALOVE Cj.: 723802/20/2700-11460—608125 Elektronicky podepsáno
<br> 20.04.2020
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX ředitel odboru &: zástupce ředitele sekce
<br> v E Ř E J N A v Y H L A š K A
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 27.04.2020 do dne 27.05.2020 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
<br> v úředních hodinách (případné mimořádně změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://financnisprava.cz)
<br> pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj.723364/20/2700-11460-608125 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX z NEMOVITÝCH věci NA ROK XXXX <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (š 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy bylo možné se s nim poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-41,o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji č.7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX ředitel odboru a zástupce ředitele sekce
<br> Informační leták pro popía tníky daně z nemovitých věcí
<br> Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2020
<br> Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím,jímž je platební výměr,dodatečný platebn...

Načteno

edesky.cz/d/3802163

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz