« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Odkaz na průzkum spokojenosti VD v KhK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
<br> 4311531211211
<br> Mllljlljljíillllllllllllllll
<br> 33 () Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> vAŠ DOPIS ZN.: Zástupci obcí ZE DNE: Královéhradeckého kraje NAŠE ZNAČKA (č.j.): 13371rDsr2020
<br> VYŘIZUJE: Ing,XXXX XXXXXXXX
<br> ODBOR [ ODDĚLENÍ: dopravy & SH LINKA | MOBIL: 495 817 631 i720 98?140 E-MAIL: jsafarova©kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 20.4.2020
<br> Počet listů: 1
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> dovolujeme se na Vás obrátit s žádostí o součinnost při získávání názorů na spokojenost veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji <.>
<br> Královéhradecký kraj dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami a snažíme se vyjít vstříc studentům,kteří si XXXX téma své bakalářské nebo diplomové práce vyberou téma týkající se dopravy a dopravní obslužnosti v našem regionu <.>
<br> V současné době probíhá elektronickou formou dotazník „Průzkum spokojenosti a kvality veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji",který zpracovává a vyhodnocuje v rámci své bakalářské práce student Dopravní fakulty Jana Pernera <.>
<br> Vzhledem k tomu.že 5 Dopravní fakultou Jana Pernera velmi úzce spolupracujeme,konzultujeme se studentem nejen samotný dotazník,ale i průběh získávání odpovědí a jejich vyhodnocení <.>
<br> V souvislosti s aktuální situací COVID-19 není umožněno studentovi získávat odpovědi přímo v terénu aje odkázán pouze na elektronickou formu <.>
<br> Tímto Vás prosíme o spolupráci i v této nelehké dobé.Prosíme,zda byste mohli zveřejnit odkaz na dotazník na svých webových stránkách a sociálních sítí,aby se co nejvice dostal k obyvatelům našeho kraje,k občanům Vašeho města,Vaší obce.Pokud můžete zveřejnit průzkum spokojenosti ijinýmí dostupnými prostředky,např.na informačních plochách obce budeme velice rádi <.>
<br> Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 ] Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad tel.; 495 81? 111 ] fax: 495 817 336 - spokojený občan.e-maii' posta©kr—kralovehradeckycz
<br> www.kr-kraíovehradeckycz
<...

Načteno

edesky.cz/d/3802161

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz