« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Pokládka trubek DuraMulti Jiráskovo náměstí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20-05583.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 22.4.2020
<br> Sp.zn.: SZ UMO2/05583/20/IvMa
<br> Č.J.: UMO2/06851/20
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne: 23.4.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XX XXX XXXX
<br> mayerova@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> doručováno formou veřejné vyhlášky
<br>
<br>
<br> PilsFree,z.s <.>,IČO 26643260,Tachovská 1373/41,Bolevec,323 00 Plzeň 23 <,>
<br> kterého zastupuje XXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Blatenská 730/11,Lobzy,326 00 Plzeň 26
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 23.3.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Pokládka trubek DuraMulti Jiráskovo náměstí
<br>
<br> na pozemku parc.č.1752/1,5388,5396,5402,5405,5406 v katastrálním území Plzeň.Uvedeným dnem
<br> bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - pokládka trubek DuraMulti pro výstavbu optické sítě společnosti PilsFree z.s.v lokalitě Plzeň
Jiráskovo náměstí a přilehlých ulic Radyňské,Plzenecké,Farského a Klášterní <,>
<br> - v otevřeném výkopu o celkové délce cca 426 m budou uloženy trubky DuraMulti vedoucí
k jednotlivým domům,což umožní následné zafouknutí optických kabelů a tím vytvoření optické
<br> internetové sítě pro obyvatele domů v dané lokalitě <,>
<br> - trasa pro uložení trubek DuraMulti vede z velké části chodníkem se zámkovou dlažbou,menší část
tvoří chodník s Plzeňskou dlažbou a asfaltová vozovka,odbočky k domům jsou v pozemcích před
<br> budovami osazené též zámkovou dlažbou,část tvoří Plzeňská dlažba <,>
<br> - hlavní trasa povede od nově nainstalované kabelové komory K1 před budovou Radyňská 35 k nově
nainstalované kabelové komoře K2 před budovou Klášterní 25 <,>
<br> - délka hlavní trasy výkopu cca 273 m <,>
<br> - v této trase budou uloženy tři trubky DuraMicro 7x12/8 mm délky cca 287m a trasovací vodič (délka
výkopu x 1,05 koeficient zvlnění) <,>
<br> - ...

Načteno

edesky.cz/d/3801202

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz