« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Zveřejnění záměru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Bál/EQ“ INFORMACE PRO OBČANY
<br> \._
<br> Město Bavorov
<br> zveřejňuje tímto záměr nakládání s nemovitým majetkem dle % 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> Pronájem:
<br> Koupě:
<br> Prodej:
<br> Směna:
<br> 1 Část pozemku parc.č.287/2 v k.ú.Svinětice o celkové výměře 10668 m2 ve vlastnictví Města Bavorov za pozemky parc.č.318/6 o výměře 6.905 m2 V k.ú.Svinětice a parc.č.325/18 o výměře 3155 m2 v k.ú.Svinětice <.>
<br> Mapové podklady jsou k dispozici na MěÚ
<br> VBavorově,dne 23.4.2020
<br> XXXXXXXX XXXX starosta
<br> Vyvěšeno dne: XX.X.XXXX Sňato dne:
<br> Tento doklad byl zveřejněn jak na fyzické tak elektronické desce MěÚ Bavorov <.>
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně,prostřednictví podatelny Městského úřadu Bavorov,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
Obsah vyvěšení
Bál/EQ“ INFORMACE PRO OBČANY
<br> \._
<br> Město Bavorov
<br> zveřejňuje tímto záměr nakládání s nemovitým majetkem dle % 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> Pronájem:
<br> Koupě:
<br> Prodej:
<br> Směna:
<br> 1 Část pozemku parc.č.287/2 v k.ú.Svinětice o celkové výměře 10668 m2 ve vlastnictví Města Bavorov za pozemky parc.č.318/6 o výměře 6.905 m2 V k.ú.Svinětice a parc.č.325/18 o výměře 3155 m2 v k.ú.Svinětice <.>
<br> Mapové podklady jsou k dispozici na MěÚ
<br> VBavorově,dne 23.4.2020
<br> XXXXXXXX XXXX starosta
<br> Vyvěšeno dne: XX.X.XXXX Sňato dne:
<br> Tento doklad byl zveřejněn jak na fyzické tak elektronické desce MěÚ Bavorov <.>
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně,prostřednictví podatelny Městského úřadu Bavorov,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>

Načteno

edesky.cz/d/3800974

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz