« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Usnesení z jednání rady města ze dne 20.4.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Usnesení z jednání Rady města ze dne 20.4.2020
<br> Usnesení č.92/2020 Rada města b e r e n a v ě d o m i Oznámení o změně ceny u smlouvy č.J0441 od firmy XXXX a.s <.>,Karlova X,XXX XX Plzeň.Cena od 1.4.2020 zajeden měsíc činí 251,—- Kč <.>
<br> Usnesení č.93/2020
<br> Rada města b e r e n a v ě d o m í Sazebník odměn (platný od 1.6.2020) — Příloha č.3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (sběrné dvory) od firmy ASEKOL a.s.Československého exilu 2062/8,143 00 Praha 4 — Modřany <.>
<br> Usnesení č.94/2020
<br> Rada města s c h v a l u j e Smlouvu o zřízení věcného břemene č.Pl—014330058921/001 mezi Městem Bavorov & E.ON Distribuce,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,České Budějovice 7,370 01 České Budějovice za jednorázovou náhradu 1.000,-— Kč bez DPH.Předmětem Smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle š 25 odst.4 energetického zákona ato jako osobní služebnost ve prospěch PDS dle tohoto zákona.Podpisem smlouvy pověřuje starostu města <.>
<br> Usnesení č.95/2020
<br> Rada města s 0 h V a l u j e Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu č.9552143201 mezi Městem Bavorov a E.ON Energie,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,České Budějovice 7,370 01 České Budějovice.Předmětem smlouvy je závazek dodavatele dodávat zákazníkovi plyn a související služby v plynárenství.Podpisem smlouvy pověřuje starostu města <.>
<br> Usnesení č.96/2020
<br> Rada města s c h v a l u j e Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č.9552143218 mezi Městem Bavorov a E.ON Energie,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,České Budějovice 7,370 01 České Budějovice.Předmětem smlouvy je závazek dodavatele dodávat zákazníkovi elektřinu a související služby.Podpisem smlouvy pověřuje starostu města <.>
<br> Usnesení č.97/2020
<br> Rada města s e h v a l u j e Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č.9552147001 mezi Městem Bavorov a E.ON Energie,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,České Budějovice 7,370 01 České Budějovice.Předmětem smlouvy je záva...
Obsah vyvěšení
Usnesení z jednání Rady města ze dne 20.4.2020
<br> Usnesení č.92/2020 Rada města b e r e n a v ě d o m i Oznámení o změně ceny u smlouvy č.J0441 od firmy XXXX a.s <.>,Karlova X,XXX XX Plzeň.Cena od 1.4.2020 zajeden měsíc činí 251,—- Kč <.>
<br> Usnesení č.93/2020
<br> Rada města b e r e n a v ě d o m í Sazebník odměn (platný od 1.6.2020) — Příloha č.3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (sběrné dvory) od firmy ASEKOL a.s.Československého exilu 2062/8,143 00 Praha 4 — Modřany <.>
<br> Usnesení č.94/2020
<br> Rada města s c h v a l u j e Smlouvu o zřízení věcného břemene č.Pl—014330058921/001 mezi Městem Bavorov & E.ON Distribuce,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,České Budějovice 7,370 01 České Budějovice za jednorázovou náhradu 1.000,-— Kč bez DPH.Předmětem Smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle š 25 odst.4 energetického zákona ato jako osobní služebnost ve prospěch PDS dle tohoto zákona.Podpisem smlouvy pověřuje starostu města <.>
<br> Usnesení č.95/2020
<br> Rada města s 0 h V a l u j e Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu č.9552143201 mezi Městem Bavorov a E.ON Energie,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,České Budějovice 7,370 01 České Budějovice.Předmětem smlouvy je závazek dodavatele dodávat zákazníkovi plyn a související služby v plynárenství.Podpisem smlouvy pověřuje starostu města <.>
<br> Usnesení č.96/2020
<br> Rada města s c h v a l u j e Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č.9552143218 mezi Městem Bavorov a E.ON Energie,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,České Budějovice 7,370 01 České Budějovice.Předmětem smlouvy je závazek dodavatele dodávat zákazníkovi elektřinu a související služby.Podpisem smlouvy pověřuje starostu města <.>
<br> Usnesení č.97/2020
<br> Rada města s e h v a l u j e Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č.9552147001 mezi Městem Bavorov a E.ON Energie,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,České Budějovice 7,370 01 České Budějovice.Předmětem smlouvy je záva...

Načteno

edesky.cz/d/3800973

Meta

Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz