« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Veřejná vyhláška (hromadný předpisný seznam DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
<br> Tolstého 2 dne 586 01 JIHLAVA Cj.: 741969/20/2900-1l460-712505 Elektronicky podepsáno
<br> 21.04.2020
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX ředitel finančního úřadu
<br> v E Ř E J N A v Y H L A š K A
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 27.04.2020 do dne 27.05.2020 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina
<br> v úředních hodinách (případně změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz) pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
<br> hromadný předpisný seznam čj.741715/20/2900-11460—712505 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX z NEMOVITÝCH vĚcí NA ROK XXXX <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (% 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišt finančních úřadů je uveden v příloze č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ—D-41,o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji
<br> c.7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br> L.S.* Ing.XXXX XXXXXXXX ředitelka finančního úřadu

Načteno

edesky.cz/d/3797797

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz