« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - Rubešova 15 - horkovodní přípojka - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_-_Rubesova_15_horkovodni_pripojka.pdf
1
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 22.4.2020
<br> Sp.zn.: UMO2/06350/20
<br> Č.j.: UMO2/06794/20/ZdTo Vypraveno dne: 22.4.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> tomanek@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci III.třídy Rubešova v Plzni
<br>
<br>
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako silniční
<br> správní úřad věcně a místně příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších
<br> předpisů,na základě návrhu právnické osoby INDOSS spol.s r.o <.>,IČO 453 52 569,se
<br> sídlem Tylova 2148/41,301 00 Plzeň ze dne 9.4.2020,vydává z důvodu provedení
<br> výkopových prací při realizaci horkovodní přípojky,toto opatření obecné povahy:
<br>
Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í
<br>
na místní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 2215 Rubešova v Plzni
- částečná uzavírka vozovky v úseku před objektem č.o.15
<br> - úplná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace,v úseku podél
<br> objektu č.o.15
<br> - vyblokování parkovacích stání v úseku podél objektu č.o.15 a na protější straně
<br> komunikace podél objektu č.o.16
<br>
<br> v termínu: od 11.5.2020 do 29.5.2020
<br>
<br>
Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br>
<br> 1.Navrhovatel zajistí umístění svislého přechodného dopravního značení podle tohoto
opatření obecné povahy nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu zastavení
<br> před prováděním prací na konkrétním úseku komunikace <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 2.Navrhovatel je po...

Načteno

edesky.cz/d/3796844

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz