« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška pro stanovení DZ - OPS 1-11 Kopečná , Mendlovo náměstí - cyklisté v protisměru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OPS_1-11_Kopecna_-_ulice_Mendlovo_nam_-_cykliste-vodici_stena_protismer.pdf
v
e
ď
k
<br> o
lo
!
<br> C
y
k
lis
to
<,>
<br> SL
<br> VO
<br> SL
<br> VO
<br> TS
<br> SL
<br> IP
1
<br> 1
a
<br> SL
<br>
<br> E
13
<br> B
1
<br> B
U
<br> S
<br>
M
A
<br> X
<.> 6
<br> 0
M
IN
<.>
<br> B
U
S
<br> B
U
S
<br> B
U
S
<br> MI
MO
M
<br> HD
<br> TS
<br> VO
<br> SL
<br> SL
<br> VO
<br> SL
<br> B
U
S
<br> B
U
S
<br> B
U
S
<br> B
U
S
<br> IP
1
<br> 3
c
<br> P
<br> 1
<br> SL
<br> SL
SL
<br> SLSL
SL
<br> A VHD
<br> B 1
<br> E13
<br> C 3a
<br> A VHD
<br> SL
<br> E 13
<br> MIMO
<br> MIMO
<br> M
IM
<br> O
A
V
<br> H
D
<br> E
13
<br> C
2b P
2
<br> IP
4
b
<br> VO
<br> SL
<br> E
2
<br> b
<br> P
4
<br> SL
<br> IP
6
<br> SL
<br> SL
<br> M
IM
<br> O
A
V
<br> H
D
<br> E
13
<br> C
2b P
2
<br> SL
<br> MK-II.TŘÍDY
<br> Hlinky
<br> IP
1
<br> 9
+
IP
2
<br> 0
a
<br> IP
1
1
c
<br> IP
1
<br> 1
b
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> RESTAURACE
<br> Prod
ejna
<br> PRIS
<br> ŠKOLA
<br> Hlinky
<br> M
e
n
d
lo
<br> v
o
n
<br> á
m
<.>
<br> P
iv
o
v
a
rs
<br> k
á
<br> Mendl
ovo ná
<br> m <.>
<br> Mendlovo nám <.>
<br> š
a
c
h
ta
<br> 5
<.> 4
<br> S
<br> B
2E
1
<br> 2
b
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> 25.0
<br> SL
<br> Poznámka:
<br> DZ bude realizováno podle TP 65 a TP 133 <.>
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Podpis:
<br>
§77 zákona č.361/2000 Sb <.>
<br>
<br> Dle §25 zákona č.13/1997 Sb <.>
<br>
/ČJ-20 -0600DI -Pod č.j.: KRPB-
<br>
Odsouhlaseno dne:
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> Výkres byl zpracován dle zadání OD MMB a jednotlivé připomínky byly schváleny a zapracovány <.>
<br> Veškeré stávající vodorovné dopravní značení,které překáží instalaci nového,musí být před realizací tohoto výkresu odstraněno <.>
<br> Intenzita dopravy v roce 2018 (zdroj: BKOM a.s....
0073443-1_Verejna_vyhlaska_Stanoveni_OPS_1-11_Kopecna_ulice_Mendlovo_namesti_cykliste_-_zmena_DZ_.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0073443/2020 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0073443-1/2020/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimil@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace II.třídy <,>
<br> ulice Mendlovo náměstí,Brno – střed,pod názvem akce „Oblast placeného stání 1-11 <,>
<br> Kopečná‘‘ <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> „Oblast placeného stání 1-11 Kopečná,ulice Mendlovo náměstí‘‘,Brno – střed,změna
<br> organizace dopravy a související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
<br>
Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace II.třídy( Zákos ),ulice Mendlovo
<br> náměstí,Brno,formou výkresu číslo 01.3 pod názvem „ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem akce
<br> „ULICE MENDLOVO NÁMĚSTÍ,- MK,výkres číslo 01.3 pod názvem „VÝKRES DOPRAVNÍHO
<br> ZNAČENÍ“,datum Leden 2020,měřítko 1:500,č.zakázky 1266-2019,zpracované společností
<br> Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno-Štýřice <,>
<br> s vydáním souhlasného vyjádření dotčeného orgánu,Policie České republiky,Krajské ředitelství
<br> policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště doprav...

Načteno

edesky.cz/d/3796036

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz