« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Veřejná výzva – zaměstnanci – doplnění Vyvěšeno 24. března 2020, sňato 22. dubna 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná výzva – zaměstnanci – doplnění Vyvěšeno 24. března 2020, sňato 22. dubna 2020
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
<br> OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI Wolkerova 74/6,779 00 Olomouc,tel.585 719 l 1 1,e—mail: epodatelna©khsolc.cz,ID: 7zyai4b
<br> č.j.: KHSOC/09759/2020/RED VEŘEJNÁ VÝZVA _ ZAMĚSTNANCI - DOPLNĚNÍ
<br> Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“),v souladu s š 82 odst.2 písm.w) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,v návaznosti na nařízení mimořádných opatření při epidemii č.j.KHSOC/09068/2020/RED,č.j.: KSOC/09179/2020/RED ze dne 16.3.2020 a č.j.: KHSOC/09649/2020/RED („dále jen „mimořádná opatření“),tímto
<br> vyza'fvá všechny osoby,nacházející se od 16.3.2020 od 03:00 hod uvnitř i vně katastrálních území obcí Chořelice,Chudobín,Litovel,Myslechovice,Nasobůrky,Nová Ves u Litovle,Rozvadovice,Savín,Tři Dvory u Litovle,Unčovice,Víska u Litovle,Benkov u Střelic,Brníčko,Dětřichov,Dolní Sukolom,Horní Sukolom,Nová Dědina u Uničova,Renoty,Střelice u Litovle,Uničov,Červenka
<br> (dále jen katastrální území),a v důsledku těchto mimořádných opatření nebyly vpuštěny do těchto katastrálních území za účelem výkonu práce <,>
<br> aby v případě:.pokud jsou v pracovněprávním poměru (který zakládá účast na nemocenském pojištění),který nemohou z důvodu vydání mimořádných opatření vykonávat,<.> pokud se jedná o osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ),které si dobrovolně hradí nemocenské pojištění a které nemohou zdůvodu vydání mimořádných opatření vykonávat tuto činnost <,>
<br> podaly na KHS žádost (viz.příloha) o potvrzení karantény,která musí obsahovat: jméno a příjmení <,>
<br> rodné číslo,(pokud není přiděleno,pak datum narození či evidenční číslo pojištěnce) adresa pobytu v době zahájení karantény <,>
<br> název a adresa zaměstnavatele <,>
<br> v případě OSVČ identifikační údaje firmy <,>
<br> přesné časové vymezení,od kdy do kdy nemohly pracovni činnost vykonávat,čestné prohlášení,že v rámci karantény nevykonávají žádnou v...

Načteno

edesky.cz/d/3794502

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz