« Najít podobné dokumenty

Obec Jaroslav - PopisVeĹ™ejná vyhláška - FinanÄŤnĂ­ úřady info  

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jaroslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Finanční úřad pro Pardubický kraj V Pardubicích
Boženy Němcové 2625 dne
530 02 PARDUBICE V
Čj.: 816180/20/2800-11460-602966
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 27.dubna 2020 do dne 27.května 2020
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj
v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou
zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz)
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
úterý od 8:00 do 15:30 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin
pátek od 8:00 do 14:00 hodin
<br> po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
<br> hromadný předpisný seznam č.j.: 810029/20/2800-11460-602966 <,>
<br> jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020 <.>
<br>
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst.2 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový
řád,ve znění pozdějších předpisů),tj.ode dne,kdy bylo možné se s ním
poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-41,o umístění
spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů,zveřejněného ve Finančním zpravodaji
č.7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
L.S.Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
vedoucí oddělení a zástupce ředitelky odboru
<br>
<br> Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 24.dubna 2020
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 28.května 2020
<br>
2020-04-21T08:09:46+0200

Načteno

edesky.cz/d/3794262

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jaroslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz