« Najít podobné dokumenty

Obec Zašovice - Veřejná vyhláška změna termínů konání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška změna termínů konání
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor územního plánování a stavebního řádu Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 199,e-maii: posta©kr-vysocina.cz
<br> Obce Kraje Vysočina
<br> Vás dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon v Jihlavě dne KUJl 3808512020 Ing.XXXXXX XXXXXXXX XX.X.XXXX OUP XXX/XXXX - XXX XXX 602 371
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> Krajský úřad kraje Vysočina,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořizovatel aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále též „ZÚR Kr “) ve smyslu ustanovení 5 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
<br> o z n a m uj e v souladu s ustanovením š 39 odst.5 a 5 22 stavebního zákona,za použití Metodického sdělení k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie ze dne 8.4.2020 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj,konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,které se bude konat v novém termínu v pondělí dne 18.května 2020 od 9:00 h.Veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu.Přímý přenos veřejného projednání bude dostupný na adrese: https:!!tv.kr-vvsocina.cz!'?article=lvvsilanilinternetova—televize-krai—vvsocinalostatni.html
<br> Po ukončení výkladu návrhu Aktualizace č.4 ZÚR KrV budou,prostřednictvím přímého přenosu,zodpovězeny dotazy k projednávané dokumentaci zasílané v průběhu vlastního veřejného
<br> projednání na adresu gruza.g©kr—vysocina.cz <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datavé schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr—vysocina.cz
<br> Současně krajský úřad s ohledem na vyhlášení nouzového stavu v důsledku šíření virového onemocnění COVlD-19 a mimo...

Načteno

edesky.cz/d/3790999

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz