« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - Rozhodnutí o prominutí poplatku ze psa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnuti_o_uplnem_prominuti_mistniho_poplatku_ze_psu.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Odbor ekonomický a poplatkový
Koterovská 1172/83
32600 Plzeň
Telefon: 378 031 112
Email: postaumo2@plzen.eu
Datová schránka: egwbyju
<br>
<br>
Vyvěšení: 20.04.2020
Sejmutí: 06.05.2020
<br> 1 www.umo2.plzen.eu
<br>
<br> Plzeň 2
<br>
<br> Spisová značka SZ UMO2/06646/20/1
Číslo jednací: UMO2/06646/20
Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXX
e-mail: maskovalu@plzen.eu
telefon: XXXXXXXXX
<br> V Plzni dne: 20.04.2020
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> o úplném prominutí placení místního poplatku ze psů
<br> pro fyzické i právnické osoby s poplatkovou povinností dle obecně závazné vyhlášky
statutárního města Plzně č.22/2004,o místním poplatku ze psů,ve znění pozdějších
<br> předpisů,s místní příslušností na území MO Plzeň 2 – Slovany,na poplatkové období
od 01.01.2020 do 31.12.2020,z důvodu mimořádné události – koronavirové pandemie
<br>
<br>
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,jako správce místních poplatků (dále jen
„správce poplatku“),podle ust.§ 16b zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a ust.§ 259 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
rozhodl z moci úřední takto:
I.Poplatníkům místního poplatku ze psů dle ust.§ 2 zákona o místních poplatcích
<br>
se promíjí
<br>
místní poplatek ze psů,stanovený obecně závaznou vyhláškou statutárního města
Plzně č.22/2004,ve znění pozdějších předpisů,za poplatkové období od 01.01.2020
do 31.12.2020,splatný ke dni 30.6.2020,nečiní-li poplatek více než 500,- Kč ročně <,>
nebo splatný ve dvou stejných splátkách ke dni 30.6.2020 a 30.11.2020,činí-li
poplatek více než 500,- Kč ročně,včetně příslušenství,z důvodu mimořádné události <.>
<br> II.Prominutí místního poplatku ze psů podle bodu I tohoto rozhodnutí se vztahuje na
všechny poplatníky,jichž se důvod prominutí týká,tj.na fyzické osoby přihlášené na
území městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a na právnické osoby,které mají na území
městského obvodu P...

Načteno

edesky.cz/d/3789400

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz